Biblioteka
Płeć między biologią a kulturą PDF
piątek, 23 października 2015 11:20

Współcześnie płeć przestaje być uznawana wyłącznie za cechę biologiczną. Bycie kobietą lub mężczyzną nie oznacza jedynie posiadania określonej anatomii. Kobiecość i męskość to w nowoczesnym dyskursie pojęcia szersze, rozpatrywane jako płeć biologiczna, społeczna i kulturowa.

Rhoda Unger w 1979 roku zaproponowała termin gender, pragnąc podkreślić, że nie istnieje jedno pojęcie płci określonej biologicznie.

Nauka stara się uniknąć determinizmu biologicznego przez odwołanie do rozróżnienia na płeć biologiczną (sex) i płeć kulturową (gender). Pierwsze z tych pojęć odnosi się do biologii ciała.

Płeć w ujęciu biologicznym to, zgodnie z Encyklopedią PWN, zespół cech pozwalających podzielić osobniki danego gatunku na dwie grupy, oznaczane jako męskie i żeńskie. Różnice między osobnikami obu płci leżą u podstaw dymorfizmu płciowego. Płeć męska u ssaków jest determinowana obecnością chromosomu Y, podczas gdy brak tego chromosomu warunkuje płeć żeńską. Jest to tzw. pierwotna determinacja płci.

Więcej…
 
Na tropie DZIECI WDOWY. Wybrane wątki wolnomularskie we współczesnej prozie. PDF
piątek, 29 maja 2015 10:48

Wątki wolnomularskie we współczesnej prozie stanowią twórczą kontynuację masońskich akcentów w literaturze powszechnej już od co najmniej dwustu kilkudziesięciu lat. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych tego przykładów pozostają choćby: masońskie utwory Johanna Wolfganga von Goethego z przełomu XVIII/XIX wieku, takie jak Wielki Kofta i Wilhelm Mistrz; tajemnicze i niesamowite opowiadania Edgara Allana Poego; krytyczne teksty Charlesa Dickensa; obraz wolnomularskiej drogi hrabiego Piotra Bezuchowa, jednego z głównych bohaterów Wojny i pokoju (1867–1869) pióra Lwa Tołstoja oraz masońskie perypetie Hansa Castorpy, czołowej postaci Czarodziejskiej góry (1924) Thomasa Manna[1].

Więcej…
 
Konstytucja 3 Maja - historia i tradycja PDF
piątek, 12 września 2014 08:37

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Rajnold Suchodolski  „Mazurek 3 Maja”

Któż z nas – oczywiście z pokolenia, które zaczęło uczęszczać do szkoły elementarnej jeszcze w II Rzeczpospolitej – nie śpiewał tej piosenki wielokrotnie z poczuciem prawie nie mniejszym niż hymn i inne patriotyczne pieśni?

To symbol wolnego ducha narodu, to przywiązanie do najlepszej jego tradycji i umiłowania Ojczyzny…

Więcej…
 
XVII wiek i wybrane źródła inspiracji Sztuki Królewskiej PDF
wtorek, 09 września 2014 12:25

Początki Wolnomularstwa wydają się owiane głęboką tajemnicą, skoro jej źródeł mitycznych, niepopartych jak na razie żadnymi historycznymi dokumentami, niektórzy dopatrują się już w szkołach misteryjnych starożytnego Egiptu. Natomiast pierwsze wzmianki w dokumentach z XIII wieku mówią, że Adepci „Symbolicznej Kielni” – zwani również „Dziećmi Wdowy”, Masonami, „Budowniczymi Katedr”, Siostrami i Braćmi spod znaku „Cyrkla i Węgielnicy” oraz Reprezentantami „Sztuki Królewskiej” (z łac. Ars Regia) – przybyli do Europy (obecnej Francji) na zaproszenie Karola Młota pod koniec VII wieku. Tak oto narodziło się Wolnomularstwo Operatywne, związane z bractwami budowniczych.

Więcej…
 
Czy można mówić o prawach człowieka, nie mówiąc o obowiązkach? PDF
środa, 16 października 2013 07:33

Aby móc mówić o prawach człowieka, należy najpierw rozróżnić kilka aspektów słowa "prawo".

W ujęciu przedmiotowym rozumiane jest ono jako system norm prawnych, czyli ogólnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione bądź uznane przez właściwe organy władzy, odpowiednio publicznej lub społecznej, i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. W ujęciu socjologiczno - antropologicznym, to całokształt stosowanych w danym społeczeństwie formalnych i nieformalnych środków kontroli nad zachowaniami jednostkowymi i zbiorowymi, którymi posługują się instytucje władzy lub, które są dozwolone na mocy powszechnego konsensusu społeczeństwa. Prawo w ww. ujęciu ma charakter pluralistyczny, bowiem uznaje się, że na danym obszarze może istnieć wiele różnych porządków prawnych. Poza prawem państwowym (oficjalnym) i międzynarodowym, istnieje także prawo zwyczajowe, prawo różnych wspólnot, stowarzyszeń i organizacji oraz prawo naturalne.

Więcej…
 
FONTEVRAULD PDF
poniedziałek, 10 czerwca 2013 10:42

FONTEVRAULD


Gdy opracowywałam deskę na temat losów kobiety na przestrzeni wieków, zaskoczyło mnie istnienie wielkiego i bardzo ważnego opactwa średniowiecznego. Jego charakterystyczną cechą było to, że wstępowały do niego kobiety i mężczyźni a zarządzany był obowiązkowo przez kobietę. Jednak tak wielkość jak i kobiece rządy nie były jedyną specyfiką tego opactwa i nie tylko tym się wsławiło, lecz nade wszystko wpływem, jaki wywarło na historię, na rozwój ówczesnej cywilizacji i kultury średniowiecznej. kuchennych. biecych rządów oraz funkcjonalnością urządzeńz przykładów jest opactwo Do niedawna uważano średniowiecze za epokę ciemnoty, zacofania i niesprawiedliwości społecznej.

Opinie te uległy zmianie, jednym z przykładów potwierdzających je , jest to właśnie opactwo, zaskakujące rozmiarem, sprawnością zarządzania, funkcjonalnością urządzeń - szczególnie kuchennych. Porównując dynamikę jego rozwoju do współczesnych czasów, działania te niektórzy zwą mondializacją, globalnym rozwojem. Ponieważ po czasach wspaniałości nastąpił upadek, zapomniano o opactwie i niewiele się o nim mówi, nawet we Francji, gdzie imponujące budynki można zwiedzać i podziwiać. Postaram się pokrótce przedstawić Wam historię tegoż opactwa, jego funkcjonowanie, regułę zakonną, no i oczywiście życie dworskie, które kwitło w średniowieczu i które w dużym stopniu się z niego wywodzi.

 

Więcej…
 
Czy braterstwo jest koniecznym elementem w tworzeniu i rozwoju Wolnomularstwa? PDF
czwartek, 03 marca 2011 15:57

Wolnomularstwo najstarsza definicja określa jako "szczególny system etyki, osnuty alegoriami i przedstawiany za pomocą symboli". Wolnomularstwo to równocześnie międzynarodowy ruch mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo różnych ludzi. Czym zatem jest braterstwo?

Więcej…
 
Kobieta w społeczeństwie i wolnomularstwie PDF
czwartek, 29 lipca 2010 13:07

Wybór tego tematu i chęć opracowania go, zrodził się dość dawno. Nakłoniło mnie do tego przeczytane w prasie zdanie: „Wolnomularstwo jest sprawą męską”. Początkowo chciałam opowiedzieć tylko o kobietach w wolnomularstwie, ale zagłębiając taki temat, rozszerzyłam go, co jak mi się wydawało było konieczne, o miejsce kobiety w różnych społeczeństwach.

Poprzez swą fizjologię oraz rolę, jaką ją obdarzyła natura, kobieta wydaje się być społecznie upośledzoną i taką niestety często była. Mimo, że historia milczy na ten temat, w wielu przypadkach można jedynie wyciągnąć wnioski z tego, co o sobie mówi druga połowa ludzkości: mężczyźni. Wydaje mi się oczywistym, że zasadniczą różnicą między mężczyzną i kobietą jest rola kobiety w ognisku domowym, gdzie w znacznej mierze absorbuje ją macierzyństwo. Poświęca bowiem organizacji życia domowego czy też klanu w innych społeczeństwach niż nasze, cały czas, energię i imaginację twórczą, jaką posiada na równi z mężczyzną. Nie posiada jednak męskiej pychy i agresywności. Dzięki temu działalność kobiet jest dyskretna, same siebie nie chwalą i nikt ich nie chwali, co powoduje, że historia najczęściej milczy o tym, co dotyczy kobiet. Mężczyzna będąc zdobywcą z natury, rządnym władzy, którą zawsze sprawował na przestrzeni całej historii, wydaje się być jedynym jej twórcą całych poprzedzających nas dziejów. Nie zawsze jednak tak się działo i warto nad tym się pochylić.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl