DH na świecie

Deklaracja ogólna i podstawowa

Deklaracja ogólna i podstawowa

(wyciąg z Konstytucji Międzynarodowej Międzynarodowego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN)

Wolnomularze obu półkuli, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym na Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.

Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości. Pragną wprowadzić w życie, zarówno w wolnomularstwie jak i w świecie świeckim, ideały wyrażone w haśle: Wolność, Równość, Braterstwo.

Hołdując przekonaniu, że wolnomularska metoda jest jednym z najlepszych narzędzi w pracy nad doskonaleniem człowieka, zamierzają wnieść swój wkład ustanawiając Międzynarodową Konstytucję Wolnomularską. Określa ona prawa i obowiązki każdego i wszystkich, zapewniając w ten sposób maksimum wolności zgodnej z dobrowolnie zaakceptowaną dyscypliną.
- Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „LE DROIT HUMAIN” uznaje równość kobiet i mężczyzn. W nazwie „LE DROIT HUMAIN” zawiera się pragnienie, aby kobiety i mężczyźni na całym świecie stali się równi wobec prawa i Sprawiedliwości Społecznej, będącej już udziałem ludzi w społeczeństwach zorganizowanych na zasadach wolności i braterstwa.

- Zakon składający się z Wolnomularzy obydwu płci połączonych więzami braterskimi bez względu na rasę, przynależność etniczną, poglądy filozoficzne i religię, zmierzając do celu narzuca sobie metodę pracy tak rytualną jak i symboliczną, przy pomocy której członkowie budują Świątynię na chwałę i dla doskonalenia Ludzkości.

- Wierni zasadzie laickości, w poszanowaniu zasady absolutnej wolności sumienia członkowie Zakonu pracują nad realizacją zasady równości, wolności i braterstwa. Pracują również nad zapewnieniem wszystkim ludziom maksymalnego rozwoju moralnego, intelektualnego i duchowego, podstawowego warunku szczęścia możliwego do osiągnięcia przez każdego tylko w społeczeństwie zorganizowanym na zasadzie braterstwa.

- Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski nie wyznaje żadnych dogmatów i odrzuca wszelkie jego formy, a jego celem jest poszukiwanie Prawdy. Dlatego też dyskusje w Lożach na tematy społeczne i religijne mają na celu oświecenie członków i pełniejsze zrozumienie, by mogli lepiej wypełniać swe obowiązki jako Wolnomularze.

- Zasady i metody pracy przyjęte przez Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „LE DROIT HUMAIN” są zasadami Wielkich Konstytucji Szkockich z 1786 roku, poprawionych na Konwencie dziewięciu Rad Najwyższych różnych krajów reprezentowanych w Zenicie Lozanny w Szwajcarii w dniu 22 września 1875 r.

- Loże Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN” pracują „Na Chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata” i/lub „Dla Postępu Ludzkości”.

 

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl