AktualnościObchody 20-lecia Odrodzenia Le Droit Humian w Polsce

10 czerwca 2013
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2015/06/20lat-odrodzenia.jpg

W niedzielę 28 kwietnia 2013 roku, w jednym z okazałych gmachów w centrum stolicy, „Le Droit Humain” w Polsce zorganizowało Rytualne posiedzenie w stopniu ucznia, z okazji obchodów 20-lecia Odrodzenia masonerii mieszanej w Polsce.

                               

Z tej okazji do Polski przyjechali masoni z wielu krajów Europy i to ci najwyższych szczebli.

Na prace przybyło wielu wysokiej rangi dostojników w tym Wielce Dostojna Siostra Yvette RAMON – Wielki Mistrz Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego « Le Droit Humain » w towarzystwie Dostojnego Brata Klaus’a FROZEN – Zastępcy Wielkiego Mistrza Zakonu oraz Dostojnego Brata Alain’a SEDE – Wielkiego Skarbnika Rady Najwyższej, jak również duża liczba gości. Na kolumnach zasiadło około stu Braci i Sióstr reprezentujących Federacje: francuską, szwajcarską, grecką, austriacką oraz Jurysdykcję niemiecką jak i Wielki Wschód Francji.

Z gości polskich były masonki z lóż polskich Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej oraz Delegat Wielkiego Wschodu Laickiego Polski.

Prace prowadzone były dwujęzycznie – po polsku i francusku. W części oficjalnej było mnóstwo elementów rytualnych, wejść, powitań, przesłań i życzeń.

W części merytorycznej wygłoszono dwie “deski”, czyli referaty.

Pierwsza poświęcona była powstaniu „Le Droit Humain” w Polsce, co stało się w latach 20-tych ubiegłego wieku. „Światło” otrzymali polscy masoni z „Le Droit Humain” z Londynu.

Druga deska poświęcona została czasom współczesnym i wyzwaniom stojącym przed masonkami i masonami z Le Droit Humain.

Z okazji Jubileuszu wybito pamiątkowy medal.

Na zakończenie tych wspaniałych prac wszyscy Bracia i Siostry biorący w nich udział udali się do restauracji, aby wziąć udział w braterskiej agapie.

„Le Droit Humain” w Polsce serdecznie dziękuje wszystkim Braciom i Siostrom uczestniczącym w pracach jak również wszystkim tym, którzy nie mogąc w nich uczestniczyć fizycznie, byli obecni sercem.