AktualnościZapalenie świateł Areopagu Le Droit Humain

10 czerwca 2013
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2013/06/areopag-1.jpg

W sobotę 27 kwietnia 2013 roku „Le Droit Humain” w Polsce zapaliło na Wschodzie Warszawy światła Areopagu « Orzeł Czarny i Biały ».

Zapalenia świateł dokonała Wielce Dostojna Siostra Yvette RAMON – Wielce Potężny Suwerenny Wielki Komandor – Wielki Mistrz Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego « Le Droit Humain » w towarzystwie Wielce Dostojnego Brata Klaus’a FROZEN – Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora – Zastępcę Wielkiego Mistrza Zakonu oraz Wielce Dostojnego Brata Alan’a SEDE – Wielkiego Skarbnika Rady Najwyższej.

Towarzyszyli im również delegacja Braci i Sióstr w stopniach od 30 do 33 Federacji francuskiej, szwajcarskiej, greckiej oraz austriackiej, którzy przyjechali do Warszawy, aby uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, które rozpoczęło nowy etap, niezbędny dla dalszego rozwoju wolnomularzy „Le Droit Humain” w Polsce.