AktualnościNOUS SOMMES CHARLIE

22 stycznia 2015
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2015/01/je-suis-charlie-par-andre-1-638.jpg

ORDRE MAÇONNIQUE MIXTE INTERNATIONAL

LE DROIT HUMAIN

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Komunikat Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”

Wolność – Równość – Braterstwo

Po zamachu przeciwko francuskiemu tygodnikowi „Charli Hebdo”, świadczącym o pogardzie dla życia ludzkiego i o zezwierzęceniu tych którzy go dokonali, Międzynarodowy Zakon „Le Droit Humain” z wielką emocją składa hołd tym, którzy zostali nikczemnie zamordowani, tym którzy stali się ofiarami z powodu niepodważalnego przywiązania do wolności słowa, tym którzy stali się ofiarami za sprawą spełniania swego obowiązku.

Poprzez ten zamach absolutna wolność świadomości, wolność słowa, ludzka godność i honor, wartości demokratyczne zostały bardzo mocno naruszone. Międzynarodowy Zakon „Le Droit Humain”, będzie kontynuował na całym świecie obronę zasad, na których się opiera: wolności, równości, braterstwa, laickości, warunków niezbędnych narodom chcącym żyć razem w demokracji, w pokoju i w zaufaniu. Wszelka przemoc, terroryzm, gdziekolwiek by nie wystąpił, będzie zawsze przez nas potępiony.

Międzynarodowy Zakon „Le Droit Humain” przekazuje wszystkim rannym, rodzinom i przyjaciołom ofiar szczere wyrazy sympatii i współczucia.

COMMUNIQUÉ DU DROIT HUMAIN INTERNATIONAL

Après l’attentat contre l’hebdomadaire français « Charlie Hebdo », témoignant du mépris de la vie humaine et de la sauvagerie de ceux qui l’ont perpétré, LE DROIT HUMAIN INTERNATIONAL rend hommage avec émotion à ceux qui ont été lâchement assassinés, victimes pour les uns de leur indéfectible attachement à la liberté d’expression, pour les autres, victimes d’avoir fait leur devoir.

À travers cet attentat, la liberté absolue de conscience, la liberté d’expression, la dignité des êtres humains et leur honneur, les valeurs démocratiques ont été durement touchées. LE DROIT HUMAIN INTERNATIONAL continuera, partout dans le monde, à défendre les principes sur lesquels il s’est fondé : liberté, égalité, fraternité, laïcité, conditions nécessaires aux peuples qui veulent ensemble vivre en démocratie, en paix, en confiance. La violence terroriste, où qu’elle frappe, sera toujours condamnée par notre Ordre.

LE DROIT HUMAIN INTERNATIONAL présente aux blessés, aux familles et aux amis des victimes l’expression sincère de sa sympathie et de sa compassion.