Aktualności15-lecie Sz:. L:. „Konstytucja 3 Maja

9 czerwca 2015
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2015/06/konstytucja-3-maja-a22f7bae.jpg

Niezmiernie ważną uroczystością w historii Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” był odświętny jubileusz z okazji 15-lecia zapalenia świateł Sz\L\ „Konstytucja 3 Maja” Nr 1723 na Ws\ Warszawy, który odbył się w dniu 6 czerwca 2015 roku. Ceremonia ta była wyjątkowa z jeszcze jednego względu.

Odbyły się bowiem w Jej trakcie pierwsze w powojennych dziejach polskiej masonerii mieszanej Prace Janowe, z Ich świętojańską, nad wyraz piękną i specyficzną symboliką. Nie zabrakło też podczas owego spotkania szczegółowych odniesień do historii naszej Loży i genezy Jej patriotycznej nazwy. Czcigodny Mistrz wręczył zaś wszystkim z tej okazji pamiątkowe dyplomy. Wydarzenie to zaszczycili swoją osobą: Wielki Komandor naszej Federacji wraz z Jej Prezydentem, reprezentanci stołecznych Lóż „Le Droit Humain” Polska oraz członkowie zaprzyjaźnionego z nami Warsztatu „International Concord” na Ws\ Londynu na czele z Ich Czcigodnym Mistrzem. Ukoronowaniem 15-lecia Sz\L\ „Konstytucja 3 Maja” była natomiast uroczysta Agapa, podczas której – w myśl masońskiej dewizy zawartej w haśle: Wolność – Równość – Braterstwo – uczciliśmy naszą wolnomularską jedność, której nie pokonają okowy materii, ani czasu.