AktualnościZapalenie Świateł Loży Doskonalenia „Świetlisty Krąg” w Katowicach

23 marca 2017
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2017/03/sk-logo-1.png

W dniu 11 marca 2017 roku E:.P:. odbyła się ceremonia Zapalenia Świateł Szanownej Loży „Świetlisty Krąg” na Wschodzie Katowic, pierwszej na Śląsku Loży Doskonałości (pracującej w stopniach od 4 do 14). Rangę uroczystości podkreśliła obecność najwyższych dostojników Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”, na czele z Wielkim Mistrzem Zakonu.

Nowy warsztat wyższych stopni powołano w Katowicach, stolicy Śląska, mieście o niezwykle bogatej historii, także wolnomularskiej. Wyrósł on z Szanownej Loży Doskonałości „Spirala”, pracującej na Wschodzie Warszawy, która w kwietniu będzie obchodzić 20-lecie swojego istnienia.
W nazwie „Świetlisty Krąg”, nadanej nowemu warsztatowi, członkowie-założyciele zawarli szczytne cele i zadania, które przed sobą postawili. Oznacza ona, że będą pracować bez wytchnienia i wytrwale dążyć do Światła. Będą jednoczyć Siostry i Braci w poszukiwaniu Prawdy i wspomagać ich wysiłki dla realizacji ideałów wolności, tolerancji i braterstwa. Będą też swoją pracą poszerzać „braterski krąg”, z którego Światło będzie promieniowało na Ziemię Śląską, stwarzając lepsze warunki dla postępu inicjacyjnego Sióstr i Braci zrzeszonych w lożach na południu Polski.

Nowy warsztat jest dowodem siły i dojrzałości Federacji Polskiej „Le Droit Humain”. Ukazuje nam przyszłe możliwości rozwoju naszego Zakonu w tym regionie, a także w całej Polsce.
Nasza metoda pracy oraz mądrość naszych mistrzów wskazują nam drogę, a celem jest ludzkość lepsza i światlejsza!