AktualnościNowa Loża DH w Kielcach

9 kwietnia 2017
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2017/04/kielce-logo-mtk-mae-e1675585068761.png

W sobotę, 8. kwietnia 2017 r. Ery Pospolitej w Kielcach miała miejsce ceremonia Zapalenia Świateł pierwszego stałego warsztatu wolnomularskiego w historii Ziemi Świętokrzyskiej. Szanowna Loża „Michał Tokarzewski-Karaszewicz” jest szóstą lożą błękitną w Federacji Polskiej i 2055. w strukturach międzynarodowych „Le Droit Humain”.

W uroczystych pracach, poprowadzonych przez Wielce Dostojną Siostrę Alicję Dworak jako Wielkiego Komandora i przedstawiciela Rady Najwyższej naszego Zakonu, wzięli udział liczni przedstawiciele warsztatów błękitnych DH, lóż wyższych stopni, a także delegacje i przedstawiciele zaprzyjaźnionych potęg wolnomularskich: Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiego Wschodu Polski i Wielkiego Wschodu Francji.

Przywieźli do Kielc gratulacje i braterskie życzenia sukcesów, ale także różnorodne upominki: od kompletnych roczników periodyku naukowego „Ars Regia”, poprzez inne publikacje wolnomularskie, po piękną opaskę do przewiązywania oczu inicjowanego Profana, ozdobioną masońskimi symbolami. Elegancka sala, nastrojowa muzyka, specjalnie dobrana do podniosłego charakteru ceremonii, a przede wszystkim radość z wyjątkowego, „ekumenicznego” egregoru kieleckich prac – dostarczyły niemal siedemdziesięciu uczestnikom niezapomnianych przeżyć. Po zamknięciu części rytualnej nastąpiła zwyczajowa agapa z wykwintnymi posiłkami i dobrym winem, a po niej jeszcze długo – z udziałem najwytrwalszych – trwały już całkowicie nieformalne, ale niezwykle sympatyczne „nocne masonów rozmowy”. Uczestnicy uroczystości otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy, na znak wdzięczności za trud przybycia do Kielc (niekiedy z bardzo daleka: np. z Gdańska, Białegostoku, a nawet z… Kolonii w Niemczech).

Nowy warsztat przyjął imię Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, zaufanego współpracownika Józefa Piłsudskiego, legionisty, bohatera wojny polsko-radzieckiej, generała II RP, organizatora Służby Zwycięstwu Polski (przekształconej następnie w ZWZ/AK), a jednocześnie zaangażowanego wolnomularza, posiadacza 33. stopnia RSDiU, w okresie międzywojennym współtwórcy Federacji Polskiej „ Droit Humain”.

Pałasze formujące symboliczny cyrkiel oraz znak „parasola” jako tło dla litery „G” ozdobiły logo nowej Loży w hołdzie dla jej Patrona, jako wyraz szacunku dla tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Warto przy okazji wspomnieć, że wśród założycieli kieleckiego Warsztatu znaleźli się oficerowie Wojska Polskiego, w tym kombatanci Armii Krajowej. Ale nie tylko do żołnierskich aspektów życiorysu Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza zamierzają nawiązywać w swych pracach Siostry i Bracia zrzeszeni w nowej Loży: podczas oficjalnych przemówień oraz w rozmowach podczas agapy wielokrotnie wspominano także Jego postępowe poglądy społeczne (których dowodem sam fakt zaangażowania się w afirmację równouprawnienia kobiet), znane zainteresowania duchowe i ezoteryczne, a także umiejętność cieszenia się życiem i dobrej zabawy.

Wskazywano też często, że w dzisiejszym świecie – zatraconym w pogoni za dobrami materialnymi, zdehumanizowanym, skłonnym do brutalności i fanatyzmu – wciąż warto bronić ideałów, które legły niegdyś u podstaw naszego ruchu, a symbolicznie streszczonych w zawołaniu „Wolność, Równość, Braterstwo”. Warto też promować wolnomularską metodę, opartą m.in. na chłodnej i racjonalnej analizie, na odwadze w kwestionowaniu dogmatów, na otwartości na merytoryczne argumenty oraz na szacunku dla oponentów. Powszechnie wyrażano opinię, że powstanie i rozwój nowego Warsztatu, na trudnym przecież dla Wolnomularstwa terenie, powinny istotnie przyczynić się do sukcesu naszych wysiłków na rzecz budowy symbolicznej Świątyni Ludzkości.