AktualnościTraktat o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Federacją Polską Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain, a Wielkim Wschodem Rzeczypospolitej Polskiej

15 lutego 2018
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2018/02/TRAKTAT.jpg

W dniu 14 lutego 2018 roku, w Warszawie, podczas niezwykle uroczystego spotkania miała miejsce ceremonia podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Federacją Polską Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain, a Wielkim Wschodem Rzeczypospolitej Polskiej.

Traktat podpisali: ze strony Federacji Polskiej –  Prezydent Federacji B:.Stanisław Wyrożemski oraz – Delegat Rady Najwyższej Le Droit Humain, Honorowy Wielki Komandor, S:. Alicja Dworak, zaś ze strony Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej – Wielki Mistrz B:. Zbigniew Grabowski.

Wydarzenie to jest znaczącym przełomem w historii odradzającego się liberalnego wolnomularstwa w Polsce. Po raz pierwszy dwie obediencje działające na terenie naszego kraju zawarły wzajemne i bezpośrednie porozumienie. Zgodnie z tradycją, obie Potęgi Symboliczne uznały wzajemnie swoją podmiotowość oraz suwerenną władzę, zachęcając jednocześnie swoich członków do jak najściślejszej współpracy w ramach Sztuki Królewskiej, dla pożytku Wolnomularstwa i całej Ludzkości.

Podpisanie Traktatu daje nadzieję, że rozpoczął się w Polsce etap braterskiej integracji środowisk wolnomularskich. Strony układu wyraziły nadzieję, że więzy serdecznej przyjaźni będą się dalej zacieśniać i umacniać. Jest to także widomy znak, że w dzisiejszej Europie – pełnej nieufności, antagonizmów i podziałów społecznych to właśnie Wolnomularze mogą być tymi, którzy budują mosty i kultywują tradycje otwartości opartej na wartościach humanizmu.

podpisano:

Wielki Sekretarz FP LDH, Wielki Sekretarz WWRP

(Paweł Orkowski) (Wojciech St. Mościbrodzki)