AktualnościXVIII Konwent Federacji Polskiej „Le Droit Humain”

16 września 2018
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/01-640x427.jpg

Wybór nowego składu Rady Federacji – z Bratem Witoldem Marcem jako Prezydentem – nadanie tytułów Honorowych Wielkich Mistrzów Kreatorów Federacji Polskiej Bratu Jerzemu Dworakowi (pośmiertnie) oraz Siostrze Alicji Dworak, a ponadto przyjęcie tekstów opracowań tzw. tematów rocznych – „Czego bronimy, broniąc demokracji” i „Czym jest tajemnica wolnomularska w dobie Internetu” – to najważniejsze decyzje XVIII Konwentu Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”, który obradował w warszawskiej Świątyni w sobotę, 15 września 2018 roku.

W pracach, mających charakter rytualny, udział wzięli m.in. członkowie kończącej swą kadencję Rady Federacji oraz 22 Mistrzów-Delegatów, reprezentujących wszystkie polskie loże Droit Humain. Podczas obrad podkreślano rozwój Zakonu, który wciąż wzbogaca się o nowych adeptów Sztuki Królewskiej i jest dzięki temu zdolny do kreacji nowych warsztatów. Po utworzonej w ubiegłym roku loży „Michał Tokarzewski-Karaszewicz” na Wschodzie Kielc, kolejnym jest Trójkąt „Janusz Korczak” na Wschodzie Łodzi, a w kolejce czekają już następne inicjatywy. „Droit Humain”, najstarsza na świecie masońska obediencja mieszana, zasłużona dla promocji pełnej równości kobiet i mężczyzn, ma we współczesnym świecie wciąż ważną rolę do odegrania i wciąż jest nośnikiem ważnych i aktualnych przesłań – wskazywano w dyskusjach.

„Broniąc demokracji bronimy tak naprawdę idei, której dewiza sprowadza się do trzech słów, tak ważnych dla każdego wolnomularza: Wolność, Równość, Braterstwo. Bronimy wolności – czyli prawa swobodnego decydowania o sobie – zarówno w sferze życia publicznego, jak i prywatnego. Równość w naszym rozumieniu to nie tylko równorzędność przywilejów, ale także obowiązków, które każdy z nas winien spełnić dla dobra ogółu. Braterstwo to (…) wspólna odpowiedzialność za świat, za ludzkość, za swą dużą i małą Ojczyznę, za rodzinę, za współpracowników i podwładnych, sąsiadów, za Siostry i Braci w zakonie.

Broniąc demokracji bronimy racjonalizmu, tolerancji i pewnego społecznego modelu człowieczeństwa. Bronimy prawa każdego człowieka do wszechstronnego rozwoju. W ramach tego – bronimy pewnego niezbędnego minimum praw ekonomicznych i socjalnych. Prawa do ochrony własności, do bycia przedsiębiorczym i do pracy za godziwą zapłatę – bo tylko człowiek wolny i bezpieczny ekonomicznie będzie naprawdę wolny i podmiotowy pod wszelkimi innymi względami. Pamiętamy przy tym, że talenty i szczęście nie są rozłożone wśród nas równomiernie, ale mimo to nikt nie powinien być wykluczony ani narażony na nędzę. Bronimy prawdziwej, szerokiej debaty i partycypacji w podejmowaniu decyzji – w kontrze do patologii, teatralizacji i rytualizacji procesów demokratycznych. Bronimy prawa do powszechnej, rzetelnej edukacji. Do bycia poinformowanym i do wolności poszukiwania Prawdy” – czytamy w przyjętym przez Konwent opracowaniu społecznym.

Z kolei opracowanie o charakterze rytualnym zawiera między innymi następujące konkluzje: „Przestrzeganie tajemnicy jest tradycją i jedną z głównych naszych zasad. (…). Internet tworzy jednak nową rzeczywistość. Nie tylko dla masonerii – rewolucjonizuje wszak wszystkie sfery naszego życia, politykę, kulturę, edukację, gospodarkę i wojnę. (…) rozwój i upowszechnianie Internetu pod wieloma względami stanowi dla nas szansę i dobrodziejstwo. Wiedza o symbolice, historii, filozofii i etyce, a także o bieżących wydarzeniach z życia naszych struktur krąży pomiędzy nami dzięki Internetowi, upowszechnia się, utrwala i multiplikuje. To rzeczywiście dobrodziejstwa – ale nie sposób zaprzeczyć, że obok nich Internet rodzi także wyzwania i zagrożenia. (…). Dzisiaj ogromna ilość informacji o wolnomularstwie dostępna jest w międzynarodowej sieci, także dla Profanów. Ale – Siostry i Bracia wolnomularze dobrze wiedzą, że prawdziwa tajemnica masońska ukryta jest przede wszystkim w sferze przeżyć, doświadczeń i doznań psychicznych, których dostarczają prace, rytuały i obrzędy inicjacyjne. (…). Najgłębsza tajemnica Wolnomularstwa dokonuje się wewnątrz każdego z nas w efekcie przeżycia rytuału, jest nieprzekazywalna, dlatego na zawsze tajemnicą pozostanie, bez względu na rozwój i zastosowania technologii wymiany informacji.” Konwent wyraził zgodę na publikację pełnych wersji obu tekstów w mediach wolnomularskich i światowych – nastąpi to w najbliższym czasie.

Delegaci w głosowaniu wybrali także tematy, nad którymi loże błękitne polskiego „Droit Humain” pracować będą w bieżącym roku wolnomularskim. Dotyczą one wpływu sztucznej inteligencji na naszą cywilizację oraz roli matematyki w symbolice masońskiej.

W sprawach personalnych najważniejszą decyzją Konwentu było utworzenie tytułu Honorowego Wielkiego Mistrza Kreatora oraz przyznanie go osobom, które przez swoje wieloletnie zaangażowanie w międzynarodowy ruch wolnomularski oraz gigantyczną pracę związaną z utworzeniem w Polsce najpierw loży pionierskiej wolnomularstwa mieszanego pod nazwą „Pierre et Marie Curie”, potem Jurysdykcji, a wreszcie Federacji Polskiej naszego zakonu wniosły fundamentalny wkład w budowę Świątyni Ludzkości oraz promowanie idei Wolności, Równości i Braterstwa. Mowa o nieżyjącym już Wielce Dostojnym Bracie Jerzym Dworaku i o jego małżonce, Wielce Dostojnej Siostrze Alicji Dworak.

Konwent wybrał też nowy skład Rady Federacji, w ramach której poszczególne funkcje podjęli się pełnić: Brat Witold Marzec – Prezydenta, Brat Krzysztof Fornagiel – Wiceprezydenta, Brat Sebastian Musioł – Wielkiego Sekretarza, Brat Piotr Dynarowski – Wielkiego Skarbnika oraz Brat Witold Sokała – Wielkiego Mówcy.

Gośćmi końcowej fazy obrad Konwentu byli przedstawiciele Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej – jego Wielki Mistrz, Brat Zbigniew Grabowski oraz Wielki Sekretarz, Brat Wojciech Mościbrodzki. W wystąpieniach dostojników podkreślano wieloletnią osobistą przyjaźń wielu członków naszych organizacji, a ich obecne współdziałanie uznawano za modelowy przykład współpracy międzyobediencyjnej w Polsce. W podsumowaniu, Brat Zbigniew Grabowski, jeden z najbardziej doświadczonych i zasłużonych polskich wolnomularzy, pogratulował doskonałej jakości prac i wyraził uznanie dla lóż Le Droit Humain, które – jak stwierdził – rozwijają się niezwykle prężnie, pracując na chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata i dla postępu Ludzkości.

Po zakończeniu części oficjalnej Siostry i Bracia spędzili wspólny czas przy tradycyjnej lampce dobrego wina, długo w noc rozmawiając jeszcze o wydarzeniach Konwentu, o czekających ich światowych i wolnomularskich wyzwaniach, a także o nieśmiertelnych zagadnieniach Prawdy, Dobra i Piękna.