AktualnościWizyta francuskich wolnomularzy w Warszawie

29 października 2018
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2018/10/Logo-2019-APFDH-full-1.png

W dniach 12-15.10.2018 (EP) nasze warsztaty odwiedziła z braterską wizytą duża delegacja Wolnomularzy z Federacji Francuskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”. W skład delegacji weszło 17 Wolnomularzy w różnych stopniach i urzędach. Reprezentowali oni 6 Lóż niebieskich (ze Wschodów CAMBRAI, VALANCIENNES, LIEVIN, BAVAY, RONCHIN i LILLE), 3 Warsztaty Doskonałości (w BAVAY, BETHUNE-LIEVIN i RONCHIN), 2 Suwerenne Kapituły (w Dolinach BAVAY i BETHUNE-LIEVIN) i 2 Wzniosłe Areopagi (w Obozach VALANCIENNES-MAUBEUGE, RANCOURT (Peronne/Picardie).

Głównym celem wizyty były wspólne prace Wzniosłych Areopagów (30 stopień) – polskiego « ORZEŁ CZARNY I BIAŁY » w Obozie Warszawy i « SERENITE DU HAINAUT » z Obozu Valenciennes‐Maubeuge, które są pobratane. Obozy te raz w roku pracują wspólnie i naprzemiennie raz w Polsce (w październiku), raz we Francji (w czerwcu). Ostatnie prace w Warszawie odbyły się w piątą rocznicę pobratania tych warsztatów. W pracach tych oprócz rodzimych członków wzięło udział 13 Sióstr i Braci z Francji w stopniach od 30 do 33.

W ciągu kilkudniowego pobytu Siostry i Bracia uczestniczyli także w rytualnych pracach innych polskich warsztatów: Loży niebieskiej – PMC w stopniu ucznia, Loży Doskonałości – SPIRALA w 4-tym stopniu oraz Suwerennej Kapituły FENIX – w 18-tym stopniu.

Zrealizowany został również bogaty program turystyczny. Nasi Goście odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina, Muzeum Żydów Polskich oraz Pałac Kultury i Nauki.

Takie spotkania są dla nas bezcenną okazją do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przypominają nam, że wszyscy jesteśmy członkami wielkiej, międzynarodowej rodziny Sióstr i Braci pracujących w Międzynarodowym Mieszanym Zakonie Wolnomularskim „Le Droit Humain” w ponad 70 krajach na całym Świecie i że tworzymy jedną, braterską strukturę łączącą wszystkich Wolnomularzy bez względu na narodowość, płeć czy kolor skóry.