AktualnościRyt i Rytuały w Zakonie „Le Droit Humain” w czasach pandemi COVID-19

19 kwietnia 2020
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/WPWK_26844_png640.png

Terminy Ryt i Rytuały są czasami rozpatrywane bez rzeczywistego rozróżnienia. Istnieje więc potencjalne ryzyko pomyłki między pojęciem Ryt i Rytuał.

Terminy te nie obejmują jednak tego samego znaczenia i dlatego konieczne jest krótkie zdefiniowanie semantyki tych dwóch określeń.

Ryt jest metodą pracy masońskiej, która określa pewne kryteria i odnosi się do wszystkich stopni. Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN zgodnie ze swoją Konstytucją Międzynarodową, pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Natomiast Rytuał jest elementem Rytu, który krok po kroku określa jego wytyczne. Zgodnie z jednym z artykułów tejże Konstytucji Międzynarodowej, „… Konstytucje, Rytuały, Tuileur Ogólny i Regulaminy Ogólne od 1 do 33 stopnia włącznie (…) zostały dostosowane do pracy warsztatów mieszanych we wszystkich stopniach symbolicznych i administracyjnych Zakonu”.

Po tym krótkim doprecyzowaniu, musimy jednak wiedzieć jak postępować w czasach pandemii i niemożliwości odbywania tradycyjnych, uroczystych prac wolnomularskich.

W czasach odizolowania, niemożliwość fizycznego spotkania (i to przez kilka kolejnych tygodni…) prowadzi nas do wykorzystania wszystkich zasobów nowoczesnych środków komunikacji i urządzeń technicznych.

Ten rodzaj komunikowania się powinien być wspierany na wszystkich poziomach, ponieważ ma on tę ogromną zaletę, że pozwala nam utrzymywać kontakt z naszymi Siostrami i Braćmi, zachować nasze braterskie więzi i pożytecznie wymieniać refleksje i pomysły na wszystkie tematy, które mogą być interesujące dla wolnomularzy LE DROIT HUMAIN.

Jednak, jak zaznaczył ostatnio Wielki Mistrz Zakonu w swoim liście do wszystkich członków, „…niewyobrażalne jest przeprowadzanie przez Internet uroczystych Prac realizujących Rytuały. To oznaczałoby ignorowanie faktu, że sama specyfika Rytuału masońskiego i wyrażanie jego symbolicznej treści wymaga „przeżycia”. Tylko fizyczna obecność wszystkich „aktorów” pozwala na psychiczne i emocjonalne interakcje prowadzące do egregora. Wolnomularskie czynności inicjacyjne nie mogą być wykonywane wirtualnie.”

To stwierdzenie nie powinno jednak przeszkadzać Siostrom i Braciom we wzajemnej komunikacji, rozmowach, wymianie poglądów i prowadzeniu ożywionego dialogu, do czego gorąco zachęcam!

Jacek GARGAS 33°

WPWK
Reprezentant Rady Najwyższej
przy Federacji Polskiej