AktualnościRené MOTRO nowym Wielkim Mistrzem Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN

6 czerwca 2022
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/06/Logo-DHI-2Juin2020-300pxq.png

W dniach 19-22.05.2022 roku Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN zorganizował swój XVI Konwent Międzynarodowy, wyjątkowe wydarzenie, odbywające się tradycyjnie w Zenicie Paryża co pięć lat.

Wzięło w nim udział ponad 700 członków Zakonu z 64 krajów świata. Delegaci 24 federacji, 11 federacji pionierskich i 54 lóż pionierskich, ukonstytuowani jako zgromadzenie ustawodawcze, debatowali nad sprawami bieżącymi i przyszłością Zakonu. Wybrali również, na pięcioletnią kadencję, nową Radę Najwyższą, która jest władzą wykonawczą i inicjacyjną Zakonu. Rada Najwyższa odpowiedzialna jest za zachowanie zasad Zakonu, jest strażnikiem Konstytucji Międzynarodowej, Regulaminów i rytuałów.

Członkowie Rady Najwyższej rekrutują się spośród Wielkich Inspektorów Generalnych Zakonu.

W trakcie Konwentu nowi członkowie Rady Najwyższej wybrali René MOTRO na urząd Wielce Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora Wielkiego Mistrza Zakonu na kadencję 2022 – 2027.

René Motro, urodzony w 1946 roku i inicjowany w 1979 roku, przewodniczący Komisji Rytuałów Federacji Francuskiej, założyciel czasopisma ARKHE Wielkiej Rady Federacji Francuskiej, Wielki Mówca Rady Najwyższej w latach 2017-2022 jest inżynierem budownictwa lądowego i emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Montpellier. Autor ponad 300 publikacji naukowych, w tym ważnej książki Tensegrity. Systemy strukturalne dla przyszłości. Jego prace koncentrują się na interfejsie mechaniczno-architektonicznym.

W swojej zawodowej karierze wykonywał, między innymi, obowiązki:

  • Dyrektora laboratorium CNRS (Krajowe Centrum Badań Naukowych),
  • Członka-założyciela szkoły inżynierskiej w zakresie budownictwa i robót publicznych,
  • Prezesa IASS (International Association for Shell and Spatial Structures), stowarzyszenia architektów, inżynierów i naukowców z pięćdziesięciu trzech krajów na pięciu kontynentach.