AktualnościW∴D∴B∴ Jacek GARGAS ponownie wybrany członkiem Rady Najwyższej na kolejną pięcioletnią kadencję 2022-2027

2 sierpnia 2022
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/08/garg-konwent-log.png

Z przyjemnością informujemy, iż podczas obrad XVI Konwentu Międzynarodowego naszego Zakonu w Zenicie Paryża, w dniu 19 maja 2022 r. E∴P∴, W∴D∴B∴ Jacek GARGAS został ponownie wybrany członkiem Rady Najwyższej na kolejną pięcioletnią kadencję 2022-2027. Tym samym W∴D∴B∴ Jacek GARGAS będzie kontynuował swoją misję jako Reprezentant Rady Najwyższej przy Federacji Polskiej, na urzędzie Namiestnika Wielkiego Mistrza, Wielce Potężnego Wielkiego Komandora.

Poświęcenie i osobiste zaangażowanie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, które okazywał W∴D∴B∴ Jacek GARGAS na rzecz wolnomularstwa Zakonu LE DROIT HUMAIN zostało docenione.

W∴P∴S∴W∴K∴, Wielki Mistrz Zakonu, mianował W∴D∴B∴ Jacka GARGASA na funkcję oficera Rady Najwyższej – Wielkiego Kanclerza, Strażnika Pieczęci oraz członka Komisji Permanentnej, która zgodnie z Konstytucją Międzynarodową kieruje Zakonem między posiedzeniami Rady Najwyższej.

Wielki Mistrz powierzył również W∴D∴B∴ Jackowi misję kierowania Komisją ds. Lóż Pionierskich w całym Zakonie.

Z wielką satysfakcją i uznaniem pragniemy podkreślić, że taki zaszczyt nie był jeszcze nigdy udziałem żadnego polskiego przedstawiciela lub przedstawicielki, tak w przedwojennej jak i powojennej historii, Federacji Polskiej LE DROIT HUMAIN.

Rada Federacji pragnie wyrazić swoje szczere gratulacje i głębokie uznanie W∴D∴B∴ Jackowi GARGASOWI za jego pracę, zaangażowanie i poświęcenia na rzecz wolnomularstwa i rozsławianie naszej Federacji.

Życzymy W∴D∴B∴ Jackowi dużo sił, wytrwałości i sukcesów na urzędzie W∴P∴W∴K∴ Federacji Polskiej, jak i na nowych, powierzonych mu bardzo ważnych i odpowiedzialnych urzędach Zakonu.