Wanda Dynowska
Wrocław

Trójkąt Wolnomularski „Wanda Dynowska” na Wschodzie Wrocławia

Szesnastu wolnomularzy z Federacji, zebranych dnia 8 października 2020 r. w Katowicach, działając w oparciu o zapisy Konstytucji Międzynarodowej oraz Regulaminów Ogólnych Federacji Polskiej, postanowiło założyć Trójkąt wolnomularski na Wschodzie Wrocławia, podporządkowany Szanownej Loży «Orzeł Biały». Trójkąt otrzymał miano „Wanda Dynowska” (1888–1971) na cześć polskiej pisarki, tłumaczki i działaczki społecznej.

Wybór patronki wynika z chęci upamiętnienia jej jako współzałożycielki przedwojennej Federacji Polskiej „Le Droit Humain”, do której została przyjęta w 1924 roku. Jej życie jak i dorobek zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej myśli filozoficznej i teozoficznej.

Posiedzenia Trójkąta odbywają się w trzecią sobotę każdego miesiąca.

Kontakt

Dołącz do nas