Na chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata
i dla Postępu Ludzkości

Witamy na stronie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain.

Le Droit Humain afirmuje równość kobiet i mężczyzn. Poprzez swoją nazwę Zakon proklamuje pragnienie, aby kobiety i mężczyźni na całym świecie osiągnęli równość wobec prawa i sprawiedliwości społecznej w ramach ludzkości zorganizowanej w wolnych i braterskich społeczeństwach.

Zakon powstał w roku 1893. Obecnie posiada Loże w niemal 70 krajach Świata na wszystkich kontynentach. Zorganizowany jest w narodowe Federacje, Federacje pionierskie i Loże Pionierskie, zrzeszone w jednej Organizacji Międzynarodowej, noszącej nazwę Droit Humain International, której siedziba znajduje się w Paryżu. Administrowana jest ona przez Radę Najwyższą, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Federacji i Jurysdykcji narodowych.

Polskie struktury Le Droit Humain powstały w roku 1926. W dniu 23 stycznia 1932 roku Zgromadzenie Narodowe Polskiej Federacji uchwaliło deklarację ideową w brzmieniu:

„Zakon rozumie, że jedynie wartościowym, a więc urzeczywistnionym w czynie, stać się może tylko to, co jest prawdą indywidualną człowieka, i nie wymaga od żadnego ze swych Braci uznania za dogmat niczego, o czym uczy w swych symbolach, co podaje jako dorobek duchowy Tych, którzy przed nami żyli w Zakonie.

Nie mniej, Zakon posiada swój system moralności, ukryty w alegoriach i przedstawiony w symbolach. Celem tego systemu jest dążenie, aby indywidualne osiągnięcia Jedynej Prawdy przejawiać w czynie zespołowego życia w szczupłym początkowo gronie Braci Zakonnych po to, by z czasem móc w pełni i bez ograniczeń współżyć ze wszystkim co żyje — a wyrażeniem się jego jest rytuał regularnych prac. Rytuał jest udramatyzowaniem w symbolach wiedzy Zakonu o życiu i człowieku.

W przykładzie urzeczywistniania na terenie zakonnego zespołu, Wolność, Równość i Braterstwo czerpią siłę stawania się prawem w życiu naszego Narodu i całej państwowej społeczności — aby z kolei urastać mogły w niezłomne prawo współżycia wszystkich Narodów i społeczeństwa.

Przede wszystkim na przykładzie urzeczywistnienia w praktyce własnego życia wielkich haseł Zakonu polega wpływ Zakonu na życie świata. Bez wiązania się uchwałami o sposobie postępowania naszego życia.”  

W 1938 r. władze państwowe zamierzały wydać dekret o likwidacji organizacji wolnomularskich. Gdy wiadomość o tym dotarła do kierownictwa Federacji Polskiej Le Droit Humain, działalność polskich struktur została zawieszona.

Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski Le Droit Humain odrodził się w Polsce w 1993 roku, będąc bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem organizacji istniejącej przed II WŚ.

Więcej o historii Zakonu i jego pryncypiach znajdziecie Państwo w dziale „O nas”. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami udostępnionymi w pozostałych działach.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/logoMMZW250.png