Deklaracja ogólna i podstawowa

(Wyciąg z Konstytucji Międzynarodowej Międzynarodowego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN)

Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.

Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości. Pragną wprowadzić w życie, zarówno w wolnomularstwie jak i w świecie świeckim, ideały wyrażone w haśle: Wolność, Równość, Braterstwo.

Hołdując przekonaniu, że wolnomularska metoda jest jednym z najlepszych narzędzi w pracy nad doskonaleniem człowieka, zamierzają wnieść swój wkład ustanawiając Międzynarodową Konstytucję Wolnomularską. Określa ona prawa i obowiązki każdego i wszystkich, zapewniając w ten sposób maksimum wolności zgodnej z dobrowolnie zaakceptowaną dyscypliną.


 

– Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN uznaje równość kobiet i mężczyzn. W nazwie LE DROIT HUMAIN zawiera się pragnienie, aby kobiety i mężczyźni na całym świecie stali się równi wobec prawa i Sprawiedliwości Społecznej, będącej już udziałem ludzi w społeczeństwach zorganizowanych na zasadach wolności i braterstwa.

– Zakon składający się z Wolnomularzy obydwu płci połączonych więzami braterskimi bez względu na rasę, przynależność etniczną, poglądy filozoficzne i religię, zmierzając do celu narzuca sobie metodę pracy tak rytualną jak i symboliczną, przy pomocy której członkowie budują Świątynię na chwałę i dla doskonalenia Ludzkości.

Wierni zasadzie laickości, w poszanowaniu zasady absolutnej wolności sumienia członkowie Zakonu pracują nad realizacją zasady równości, wolności i braterstwa. Pracują również nad zapewnieniem wszystkim ludziom maksymalnego rozwoju moralnego, intelektualnego i duchowego, podstawowego warunku szczęścia możliwego do osiągnięcia przez każdego tylko w społeczeństwie zorganizowanym na zasadzie braterstwa.

Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski nie wyznaje żadnych dogmatów i odrzuca wszelkie jego formy, a jego celem jest poszukiwanie Prawdy. Dlatego też dyskusje w Lożach na tematy społeczne i religijne mają na celu oświecenie członków i pełniejsze zrozumienie, by mogli lepiej wypełniać swe obowiązki jako Wolnomularze.

– Zasady i metody pracy przyjęte przez Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN są zasadami Wielkich Konstytucji Szkockich z 1786 roku, poprawionych na Konwencie dziewięciu Rad Najwyższych różnych krajów reprezentowanych w Zenicie Lozanny w Szwajcarii w dniu 22 września 1875 r.

– Loże Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN pracują „Na Chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata” i/lub „Dla Postępu Ludzkości”.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/11/Logo-DHI-200-Jun-4.png