Le Droit Humain

Deklaracja ogólna i podstawowa

Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.

Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości. Pragną wprowadzić w życie, zarówno w wolnomularstwie jak i w świecie świeckim, ideały wyrażone w haśle: Wolność, Równość, Braterstwo.

Hołdując przekonaniu, że wolnomularska metoda jest jednym z najlepszych narzędzi w pracy nad doskonaleniem człowieka, zamierzają wnieść swój wkład ustanawiając Międzynarodową Konstytucję Wolnomularską. Określa ona prawa i obowiązki każdego i wszystkich, zapewniając w ten sposób maksimum wolności zgodnej z dobrowolnie zaakceptowaną dyscypliną.

Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.

Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości. Pragną wprowadzić w życie, zarówno w wolnomularstwie jak i w świecie świeckim, ideały wyrażone w haśle: Wolność, Równość, Braterstwo.

Hołdując przekonaniu, że wolnomularska metoda jest jednym z najlepszych narzędzi w pracy nad doskonaleniem człowieka, zamierzają wnieść swój wkład ustanawiając Międzynarodową Konstytucję Wolnomularską. Określa ona prawa i obowiązki każdego i wszystkich, zapewniając w ten sposób maksimum wolności zgodnej z dobrowolnie zaakceptowaną dyscypliną.

Historia

Odrobina historii...

Początki…

W swoich prapoczątkach Wolnomularstwo było domeną głównie mężczyzn, choć zdarzały się wyjątki, np. Czerwone Bractwo w Polsce, założone w 1721 r. Jednak już Konstytucja Wolnych Mularzy zwana „Stare Obowiązki”, opracowana w 1723 roku przez pastora prezbiteriańskiego doktora Jamesa Andersona i kaznodzieję dworu, doktora praw, Johna Theophilusa Desaguliersa, podaje w art. III, że „Osoby przyjęte na członków Loży powinny posiadać dobrą reputację, być pełne honoru i prawości, być wolno urodzone i być w wieku dojrzałym i budzącym zaufanie. Nie mogą być niewolnikami, ani kobietami, ani ludźmi żyjącymi bez moralności lub w sposób skandaliczny” (tłumaczenie loży „Europa” wydane nakładem „Wolnomularza Polskiego” w 1996 roku)…

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/maria_big-1.jpg
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/gregor-1.jpg
Maria Deraismes
Dr Georges Martin

Maria Deraismes urodziła się 15 sierpnia 1828 r. W Paryżu w rodzinie zamożnej burżuazji. Ojciec, Francois Deraisme zapewniał ciągłość rodzinnego przedsiębiorstwa handlowego. Wychowano go wraz z siostrą Esther w duchu republikańskim, co pozostawiło na nich trwałe ślady. Ponadto ojciec Marii posiadał solidną kulturę i lubował się w literaturze pięknej, szczególnie w dziełach Voltera. Nie mając syna zapewnił naukę i studia swym córkom, zwłaszcza młodszej Marii, która otrzymała znacznie obszerniejsze wykształcenie aniżeli ówczesne dziewczęta.

Współzałożyciel „Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN, GEORGES MARTIN, urodził się 9 maja 1844 w Paryżu. Ojciec, farmaceuta, oddaje go na studia licealne do Jezuitów gdzie zrobił maturę literacką. Dwa lata później uzyskał maturę es „sciences” (nauk ścisłych). Następnie skończył medycynę i wykonywał zawód lekarza z dużą dozą szlachetności i dobroduszności tak w stosunku do ludzi biednych jak i bogatych.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/texture-1493120_640-1.jpg
Deklaracja ogólna i podstawowa

(Wyciąg z Konstytucji Międzynarodowej Międzynarodowego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN). Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/maria_big-1.jpg
Maria Deraismes

Maria Deraismes urodziła się 15 sierpnia 1828 r. W Paryżu w rodzinie zamożnej burżuazji. Ojciec, Francois Deraisme zapewniał ciągłość rodzinnego przedsiębiorstwa handlowego. Wychowano go wraz z siostrą Esther w duchu republikańskim, co pozostawiło na nich trwałe ślady. Ponadto ojciec Marii posiadał solidną kulturę i lubował się w literaturze pięknej, szczególnie w dziełach Voltera. Nie mając syna zapewnił naukę i studia swym córkom, zwłaszcza młodszej Marii, która otrzymała znacznie obszerniejsze wykształcenie aniżeli ówczesne dziewczęta.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/gregor-1.jpg
Dr Georges Martin

Dr GEORGES MARTIN, lekarz, polityk, Wolnomularz.

Współzałożyciel „Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN, GEORGES MARTIN, urodził się 9 maja 1844 w Paryżu. Ojciec, farmaceuta, oddaje go na studia licealne do Jezuitów gdzie zrobił maturę literacką. Dwa lata później uzyskał maturę es „sciences” (nauk ścisłych). Następnie skończył medycynę i wykonywał zawód lekarza z dużą dozą szlachetności i dobroduszności tak w stosunku do ludzi biednych jak i bogatych.

Bienvenus à la Fédération polonaise.

Vous pouvez librement naviguer sur notre site.

En parcourant nos pages, il est possible que vous rencontriez des termes ou des mots qui vous sont inconnus. Dans ce cas, vous avez le choix : soit vous effectuez une recherche personnelle, soit vous nous contactez par courrier électronique.

L’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN affirme l’égalité de l’homme et de la femme.

En proclamant LE DROIT HUMAIN, l’Ordre veut qu’il/elle parvienne, sur toute la terre, à bénéficier, d’une façon égale, de la justice sociale dans une humanité organisée en sociétés libres et fraternelles.

Composé de francs-maçons, hommes et femmes fraternellement unis, sans distinction d’ordre social, ethnique, philosophique ou religieux, l’Ordre s’impose, pour atteindre ce but, une méthode rituelle et symbolique, grâce à laquelle ses membres édifient leur temple au progrès et au perfectionnement de l’humanité.

Fidèles au principe de laïcité, respectueux de la liberté absolue de conscience de chacun, les membres de l’Ordre travaillent à concrétiser les principes de liberté, d’égalité et de fraternité et à réaliser pour tous les humains, le maximum de développement moral, intellectuel et spirituel, condition première du bonheur qu’il est possible à chaque individu d’atteindre dans une humanité fraternellement organisée.

L’Ordre ne professe aucun dogme et refuse tout dogmatisme ; il travaille à la recherche de la vérité. C’est pourquoi, dans les ateliers, les discussions ou débats ayant trait aux questions politiques ou religieuses ne pourront en aucun cas avoir d’autre but que d’éclairer les membres et leur permettre de remplir en meilleure connaissance de cause, leurs devoirs de francs-maçons.

Bienvenus à la Fédération polonaise.

Vous pouvez librement naviguer sur notre site.

En parcourant nos pages, il est possible que vous rencontriez des termes ou des mots qui vous sont inconnus. Dans ce cas, vous avez le choix : soit vous effectuez une recherche personnelle, soit vous nous contactez par courrier électronique.

L’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN affirme l’égalité de l’homme et de la femme.

En proclamant LE DROIT HUMAIN, l’Ordre veut qu’il/elle parvienne, sur toute la terre, à bénéficier, d’une façon égale, de la justice sociale dans une humanité organisée en sociétés libres et fraternelles.

Composé de francs-maçons, hommes et femmes fraternellement unis, sans distinction d’ordre social, ethnique, philosophique ou religieux, l’Ordre s’impose, pour atteindre ce but, une méthode rituelle et symbolique, grâce à laquelle ses membres édifient leur temple au progrès et au perfectionnement de l’humanité.

Fidèles au principe de laïcité, respectueux de la liberté absolue de conscience de chacun, les membres de l’Ordre travaillent à concrétiser les principes de liberté, d’égalité et de fraternité et à réaliser pour tous les humains, le maximum de développement moral, intellectuel et spirituel, condition première du bonheur qu’il est possible à chaque individu d’atteindre dans une humanité fraternellement organisée.

L’Ordre ne professe aucun dogme et refuse tout dogmatisme ; il travaille à la recherche de la vérité. C’est pourquoi, dans les ateliers, les discussions ou débats ayant trait aux questions politiques ou religieuses ne pourront en aucun cas avoir d’autre but que d’éclairer les membres et leur permettre de remplir en meilleure connaissance de cause, leurs devoirs de francs-maçons.