Le Droit Humain

Deklaracja ogólna i podstawowa

Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.

Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości. Pragną wprowadzić w życie, zarówno w wolnomularstwie jak i w świecie świeckim, ideały wyrażone w haśle: Wolność, Równość, Braterstwo.

Hołdując przekonaniu, że wolnomularska metoda jest jednym z najlepszych narzędzi w pracy nad doskonaleniem człowieka, zamierzają wnieść swój wkład ustanawiając Międzynarodową Konstytucję Wolnomularską. Określa ona prawa i obowiązki każdego i wszystkich, zapewniając w ten sposób maksimum wolności zgodnej z dobrowolnie zaakceptowaną dyscypliną.

Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.

Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości. Pragną wprowadzić w życie, zarówno w wolnomularstwie jak i w świecie świeckim, ideały wyrażone w haśle: Wolność, Równość, Braterstwo.

Hołdując przekonaniu, że wolnomularska metoda jest jednym z najlepszych narzędzi w pracy nad doskonaleniem człowieka, zamierzają wnieść swój wkład ustanawiając Międzynarodową Konstytucję Wolnomularską. Określa ona prawa i obowiązki każdego i wszystkich, zapewniając w ten sposób maksimum wolności zgodnej z dobrowolnie zaakceptowaną dyscypliną.

Historia

Odrobina historii...

Początki…

W swoich prapoczątkach Wolnomularstwo było domeną głównie mężczyzn, choć zdarzały się wyjątki, np. Czerwone Bractwo w Polsce, założone w 1721 r. Jednak już Konstytucja Wolnych Mularzy zwana „Stare Obowiązki”, opracowana w 1723 roku przez pastora prezbiteriańskiego doktora Jamesa Andersona i kaznodzieję dworu, doktora praw, Johna Theophilusa Desaguliersa, podaje w art. III, że „Osoby przyjęte na członków Loży powinny posiadać dobrą reputację, być pełne honoru i prawości, być wolno urodzone i być w wieku dojrzałym i budzącym zaufanie. Nie mogą być niewolnikami, ani kobietami, ani ludźmi żyjącymi bez moralności lub w sposób skandaliczny” (tłumaczenie loży „Europa” wydane nakładem „Wolnomularza Polskiego” w 1996 roku)…

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/maria_big-1.jpg
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/gregor-1.jpg
Maria Deraismes
Dr Georges Martin

Maria Deraismes urodziła się 15 sierpnia 1828 r. W Paryżu w rodzinie zamożnej burżuazji. Ojciec, Francois Deraisme zapewniał ciągłość rodzinnego przedsiębiorstwa handlowego. Wychowano go wraz z siostrą Esther w duchu republikańskim, co pozostawiło na nich trwałe ślady. Ponadto ojciec Marii posiadał solidną kulturę i lubował się w literaturze pięknej, szczególnie w dziełach Voltera. Nie mając syna zapewnił naukę i studia swym córkom, zwłaszcza młodszej Marii, która otrzymała znacznie obszerniejsze wykształcenie aniżeli ówczesne dziewczęta.

Współzałożyciel „Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, GEORGES MARTIN, urodził się 9 maja 1844 w Paryżu. Ojciec, farmaceuta, oddaje go na studia licealne do Jezuitów gdzie zrobił maturę literacką. Dwa lata później uzyskał maturę es „sciences” (nauk ścisłych). Następnie skończył medycynę i wykonywał zawód lekarza z dużą dozą szlachetności i dobroduszności tak w stosunku do ludzi biednych jak i bogatych.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/texture-1493120_640-1.jpg
Deklaracja ogólna i podstawowa

(Wyciąg z Konstytucji Międzynarodowej Międzynarodowego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN). Wolnomularze obu półkul, członkowie Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, zebrawszy się na Konwencie Międzynarodowym w Zenicie Paryża, zainspirowani czcigodnymi założycielami, wierni i wdzięczni prowadzą prace w hołdzie: S:. Marii Deraismes i B:. Georges Martin.Idąc za przykładem znamienitych poprzedników oświadczają, że łączy ich braterska miłość Ludzkości.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/maria_big-1.jpg
Maria Deraismes

Maria Deraismes urodziła się 15 sierpnia 1828 r. W Paryżu w rodzinie zamożnej burżuazji. Ojciec, Francois Deraisme zapewniał ciągłość rodzinnego przedsiębiorstwa handlowego. Wychowano go wraz z siostrą Esther w duchu republikańskim, co pozostawiło na nich trwałe ślady. Ponadto ojciec Marii posiadał solidną kulturę i lubował się w literaturze pięknej, szczególnie w dziełach Voltera. Nie mając syna zapewnił naukę i studia swym córkom, zwłaszcza młodszej Marii, która otrzymała znacznie obszerniejsze wykształcenie aniżeli ówczesne dziewczęta.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/01/gregor-1.jpg
Dr Georges Martin

Dr GEORGES MARTIN, lekarz, polityk, Wolnomularz.

Współzałożyciel „Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN”, GEORGES MARTIN, urodził się 9 maja 1844 w Paryżu. Ojciec, farmaceuta, oddaje go na studia licealne do Jezuitów gdzie zrobił maturę literacką. Dwa lata później uzyskał maturę es „sciences” (nauk ścisłych). Następnie skończył medycynę i wykonywał zawód lekarza z dużą dozą szlachetności i dobroduszności tak w stosunku do ludzi biednych jak i bogatych.