Polityka prywatności

____________________________

Polityka prywatności Stowarzyszenia Le Droit Humain

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Le Droit Humain z siedzibą w Warszawie, zwane również Federacją Polską „Le Droit Humain” lub „Le Droit Humain”.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw związanych z ich powierzeniem wymagają kontaktu z Sekretariatem Rady Federacji Polskiej „Le Droit Humain”, która jest najwyższym organem administracyjnym Stowarzyszenia Le Droit Humain w Polsce.

Kontaktowy adres e-mail: sekretariat@droithumain.pl

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego do Le Droit Humain na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Wysłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego ze strony internetowej Le Droit Humain – Federacja Polska nie jest możliwe bez wyrażenia takiej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego boxa. Zaznaczenie i wysłanie jest równoznaczne z udzieleniem takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (dostawcom usług IT i administratorom witryny internetowej Federacji Polskiej Le Droit Humain, członkom Rady Federacji Polskiej Le Droit Humain, przedstawicielowi Rady Najwyższej Le Droit Humain w Polsce, prezydentom wybranych komórek terenowych (Lóż), do których Pani/Pan zgłosił akces) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia od Administratora, wyłącznie z polecenia Administratora i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego Pani/Pana do Le Droit Humain. Pani/Pana dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Administrator nie prowadzi odrębnej Bazy Danych osób zgłaszających akces do Stowarzyszenia. Po uzyskaniu członkostwa Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie standardowego przetwarzania danych osobowych członków organizacji.

Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana powyższej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może również Pani/Pan zażądać usunięcia przez Administratora całości Pani/Pana danych osobistych będących w posiadaniu Administratora. Nie dotyczy to żadnych danych, które na podstawie odrębnych przepisów Administrator jest zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. 

Podanie danych osobowych dla celów kontaktowych jest dobrowolne i równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym w procesie mojej aplikacji do Le Droit Humain oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny ze strony Administratora. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Le Droit Humain następujące rodzaje moich danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, inne dane podane przeze mnie w CV lub w formularzu kontaktowym. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Zakres i bezpieczeństwo danych w witrynie Le Droit Humain – Federacja Polska

Odwiedzenie niniejszej witryny powoduje zapisanie w Pani/Pana komputerze ciasteczek usuwanych po zamknięciu przeglądarki. W komputerze mogą być również zapisywane  ciasteczka przyspieszające wczytywanie witryny w przyszłości. W przypadku braku zgody na takie działanie prosimy o opuszczenie witryny i skasowanie ciasteczek z poziomu Pani/Pana przeglądarki.

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp., wtyczki mediów społecznościowych). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Pani/Panu, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Pani/Pana interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiada Pani/Pan konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Pani/Pana dane są chronione poprzez zabezpieczenia zaimplementowane w witrynie. Przesyłane są w postaci zaszyfrowanej.