Aktualności130 rocznica założenia

17 marca 2023
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2023/04/Logo-DHI-2Juin2020-300pxq.png

1893 – 2023

ROCZNICA

 

 

 

W roku 2023 przypada 130-ta rocznica założenia naszego Zakonu. Obchody tej rocznicy to jednocześnie oddanie hołdu naszym założycielom, spojrzenie wstecz na naszą historię, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość na to, co mamy do zrobienia dzisiaj.

LE DROIT HUMAIN zaprasza swoich członków do prowadzenia duchowych poszukiwań poza dogmatami, poszukiwań prowadzonych poprzez stawianie pytań każdej osobie z uwzględnieniem jej odmienności, słuchania i pracy z Drugim człowiekiem. Potwierdzenie „równości mężczyzn i kobiet” charakteryzuje nasz Zakon i należy zauważyć, że w deklaracji naszych zasad czytamy: „pragniemy, aby wszystkie istoty ludzkie mogły korzystać z maksymalnego rozwoju moralnego, intelektualnego i duchowego”. To życzenie odnosi się oczywiście do każdego miejsca na naszej planecie; nasza międzynarodowość jest odpowiednia, aby skierować ją do wszystkich istot ludzkich.

WOLNOŚĆ – ROWNOŚĆ – BRATERSTWO

Dewiza LE DROIT HUMAIN to trójskładnikowe wartości wyznawane przez członków Zakonu. Ataki na wolność w wielu różnych formach stale się nasilają. Ofiarami są liczne istoty ludzkie na wszystkich kontynentach. Wojna na Ukrainie jest niestety najnowszym tego przejawem. Niezbędne jest poszanowanie godności każdego człowieka i zrozumienie, że jesteśmy różni, ponieważ jesteśmy naznaczeni naszą kulturą i naszą historią, ale kierujemy się przekonaniem, że równość wszystkich istot ludzkich jest wartością podstawową. Nie możemy jednak źle rozumieć tej koncepcji, którą każdy musi przemyśleć. To właśnie braterstwo oferuje warunki niezbędne do realizacji PRAW CZŁOWIEKA, naszej nazwy, z której powinniśmy być dumni.

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Obecne wyzwania mają charakter międzynarodowy i nie znają granic, niezależnie od tego, czy chodzi o zmiany klimatyczne, niedobór zasobów, imperatywy globalnej demografii czy interakcje między żyjącymi gatunkami.

Wyzwania są dla człowieka okazją do wykorzystania jego zdolności twórczych. Dajmy im szansę na wyrażenie siebie. Tak było zawsze w mrocznych czasach ludzkości.

Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN przyjmuje wszystkie istoty ludzkie poszukujące sensu. Ta strona internetowa stoi symbolicznie przed Tobą otworem.

2023

Niech ten rok będzie dla Was i Waszych bliskich rokiem światła, przynoszącym zdrowie, radość i szczęście.

 

W∴D∴B∴ René MOTRO

Wielki Mistrz

Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN