https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/11/time-1485384_1280-1280x720.jpg

Idea czasu przenika zarówno symbolikę, rytuał, jak i praktykę stopnia ucznia Loży Niebieskiej Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego w Międzynarodowym Mieszanym Zakonie Wolnomularskim „Le Droit Humain”. Możemy wyróżnić trzy różne obszary, w ramach których odbywają się u nas dyskusje nad symboliką czasu. Pierwszym z nich jest szeroko pojęty „czas drogi inicjacyjnej”, drugim „symbolika czasu w...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/10/apocalypse-2570868_1280-1280x720.jpg

Jako wolnomularze budujemy swoją świątynię dla postępu ludzkości, biorąc pod uwagę, że globalne ocieplenie niesie ze sobą ryzyko zmierzchu cywilizacji, naszym obowiązkiem prima facie jest nie dopuścić do jego dalszego postępu. Prima facie znaczy „na pierwszy rzut oka”. To czy walka z globalnym ociepleniem jest obowiązkiem, który faktycznie ogólnie biorąc, powinniśmy realizować, zależy także od...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/logoMMZW640.png

Nowe twarze we władzach Federacji Polskiej, nowe wyzwania i nowe tematy roczne do opracowania – to efekty XX Konwentu krajowego naszego Zakonu, który obradował na Wschodzie Warszawy w sobotę, 19 września 2020 roku Ery Pospolitej. Delegatki i Delegaci, reprezentujący poszczególne Warsztaty, zaakceptowali sprawozdania komisji: Międzynarodowej, Historycznej, Technicznej, Skarbowej i Redakcyjnej. Z raportów wyłonił się obraz dobrze funkcjonującej maszynerii...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/logoMMZW640.png

Rada Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN” pragnie poinformować, że podjęła decyzję o wznowieniu prac rytualnych Lóż i Warsztatów wszystkich stopni z dniem 1 września 2020 r. (E∴P∴). Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż sytuacja epidemiologiczna w różnych regionach naszego kraju nadal wymaga uważnego monitorowania i nie można jej bagatelizować. Przed planowanym wznowieniem regularnych prac, zadbamy o...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/WPWK_26844_png640.png

Terminy Ryt i Rytuały są czasami rozpatrywane bez rzeczywistego rozróżnienia. Istnieje więc potencjalne ryzyko pomyłki między pojęciem Ryt i Rytuał. Terminy te nie obejmują jednak tego samego znaczenia i dlatego konieczne jest krótkie zdefiniowanie semantyki tych dwóch określeń. Ryt jest metodą pracy masońskiej, która określa pewne kryteria i odnosi się do wszystkich stopni. Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN...