https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/logoMMZW640.png

Rada Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „LE DROIT HUMAIN” pragnie poinformować, że podjęła decyzję o wznowieniu prac rytualnych Lóż i Warsztatów wszystkich stopni z dniem 1 września 2020 r. (E∴P∴). Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż sytuacja epidemiologiczna w różnych regionach naszego kraju nadal wymaga uważnego monitorowania i nie można jej bagatelizować. Przed planowanym wznowieniem regularnych prac, zadbamy o...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/WPWK_26844_png640.png

Terminy Ryt i Rytuały są czasami rozpatrywane bez rzeczywistego rozróżnienia. Istnieje więc potencjalne ryzyko pomyłki między pojęciem Ryt i Rytuał. Terminy te nie obejmują jednak tego samego znaczenia i dlatego konieczne jest krótkie zdefiniowanie semantyki tych dwóch określeń. Ryt jest metodą pracy masońskiej, która określa pewne kryteria i odnosi się do wszystkich stopni. Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/pysanky-1893035_640.jpg

W tych trudnych czasach wiele spraw ulega przewartościowaniu – jest to czas próby, którą musimy przejść wzmocnieni. Pozwólmy więc, w tym świątecznym okresie, zawładnąć sobą najlepszym uczuciom, ciepłem i miłością. Odrzućmy wszelkie troski i dzielmy się z innymi tym, co w nas najwartościowsze – Mądrością, Siłą i Pięknem.  To od nas i naszych codziennych postaw...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/logoMMZW640.png

Zgodnie z zaleceniami Rządu RP i Rady Federacji Polskiej MMZW „Le Droit Humain”, we wszystkich ośrodkach Federacji Polskiej podjęto jednomyślną decyzję o czasowym zawieszeniu wszelkich spotkań. Ten środek zapobiegawczy, który jest w naszej opinii zarówno słuszny, rozsądny, jak i moralny, powinien umożliwić ograniczenie pandemii w naszych murach i poza nimi, w celu zachowania zdrowia wszystkich...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2019/12/widokowka-2019.jpg

Nie jest dziełem przypadku, że Święta Bożego Narodzenia niemal pokrywają się z datą zimowego przesilenia. Jest to czas refleksji i nadziei. Refleksji, że oto znaleźliśmy się w Świecie pogrążonym w ciemności, cierpieniu i zabobonie, nadziei, że światło miłości, piękna i wolnej myśli ostatecznie zwycięży, czego życzymy sobie i Wam. W:.P:.Wielki Komandor W:.D:.B:. Jacek Gargas oraz wszystkie Siostry i Bracia z...