https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2024/03/jythr.jpg

Na wstępnym etapie rozważań dotyczących idei „światła” warto przytoczyć kilka elementów na stałe związanych z tym pojęciem. Światło od zawsze kojarzyło się z najświętszymi wartościami. Czy powinniśmy się temu dziwić? Bynajmniej! Światło to promieniowanie o naturze korpuskularno-falowej, którego tylko pewien zakres jesteśmy w stanie zaobserwować. Istnieją też częstotliwości, których nie widzimy, za to czujemy, na przykład...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2023/06/Logo-DHI-2Juin2020-3hjg00pxq-1.png

Słowo „autorytet” pochodzi od łacińskiego auctoritas. W starożytnym Rzymie oznaczało ono ogólne poważanie, jakim społeczeństwo darzyło konkretną osobę, i to niekoniecznie w kontekście politycznym. Auctoritas posiadali ludzie o wybitnej sile przebicia, którzy byli w stanie wywrzeć znaczący wpływ na innych i pociągnąć ich do popierania wyrażanej przez siebie woli. Intuicyjnie warto sytuować znaczenie tego terminu...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2023/04/RRRT.jpg

Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN obchodzący w tym roku 130 lecie istnienia, jako Stowarzyszenie, działa w Polsce od 1993 roku, będąc częścią międzynarodowej organizacji. Skupiamy w swoich szeregach osoby zaangażowane społecznie, którym bliska jest idea międzyludzkiego braterstwa ponad podziałami i granicami. Nasz Zakon ma na celu szerzenie wśród swych członków i wśród Ludzkości idei Wolności, Równości...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2023/04/Logo-DHI-2Juin2020-300pxq.png

1893 – 2023 ROCZNICA       W roku 2023 przypada 130-ta rocznica założenia naszego Zakonu. Obchody tej rocznicy to jednocześnie oddanie hołdu naszym założycielom, spojrzenie wstecz na naszą historię, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość na to, co mamy do zrobienia dzisiaj. LE DROIT HUMAIN zaprasza swoich członków do prowadzenia duchowych poszukiwań poza dogmatami, poszukiwań prowadzonych...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/12/night-gf3d2b9042_1280-1280x720.jpg

Nawet w najciemniejszą noc niech zawsze prowadzi nas Światło, Dobro i Empatia dla wszystkich, których wolność i życie są zagrożone siłami zła.   Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych Świąt w gronie najbliższych życzą Wielce Potężny Wielki Komandor, Prezydent Rady Federacji i wszystkie Siostry i Bracia z Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain.