https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2023/04/RRRT.jpg

Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN obchodzący w tym roku 130 lecie istnienia, jako Stowarzyszenie, działa w Polsce od 1993 roku, będąc częścią międzynarodowej organizacji. Skupiamy w swoich szeregach osoby zaangażowane społecznie, którym bliska jest idea międzyludzkiego braterstwa ponad podziałami i granicami. Nasz Zakon ma na celu szerzenie wśród swych członków i wśród Ludzkości idei Wolności, Równości...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2023/04/Logo-DHI-2Juin2020-300pxq.png

1893 – 2023 ROCZNICA       W roku 2023 przypada 130-ta rocznica założenia naszego Zakonu. Obchody tej rocznicy to jednocześnie oddanie hołdu naszym założycielom, spojrzenie wstecz na naszą historię, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość na to, co mamy do zrobienia dzisiaj. LE DROIT HUMAIN zaprasza swoich członków do prowadzenia duchowych poszukiwań poza dogmatami, poszukiwań prowadzonych...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/12/night-gf3d2b9042_1280-1280x720.jpg

Nawet w najciemniejszą noc niech zawsze prowadzi nas Światło, Dobro i Empatia dla wszystkich, których wolność i życie są zagrożone siłami zła.   Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych Świąt w gronie najbliższych życzą Wielce Potężny Wielki Komandor, Prezydent Rady Federacji i wszystkie Siostry i Bracia z Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain.

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/10/mountain-gb0732c1b7_128021-1279x720.jpg

Równość to wielkie słowo. Równe prawa, równe obowiązki, równe przywileje. Idealnie wyważony balans, każdemu według zasług i potrzeb, parafrazując klasyka. Oczywiście byłoby tak, gdybyśmy żyli w świecie idealnym. W świecie ludzi cnotliwych, prawych, mądrych i niemających w sobie pierwiastka zepsucia. Jednak mamy to, co mamy i trzeba przyjąć to za fakt. Ani religie, ani ideologie,...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/08/garg-konwent-log.png

Z przyjemnością informujemy, iż podczas obrad XVI Konwentu Międzynarodowego naszego Zakonu w Zenicie Paryża, w dniu 19 maja 2022 r. E∴P∴, W∴D∴B∴ Jacek GARGAS został ponownie wybrany członkiem Rady Najwyższej na kolejną pięcioletnią kadencję 2022-2027. Tym samym W∴D∴B∴ Jacek GARGAS będzie kontynuował swoją misję jako Reprezentant Rady Najwyższej przy Federacji Polskiej, na urzędzie Namiestnika Wielkiego...