https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/03/heart-g1e438b557_1280-1280x720.jpg

Tragedia Ukrainy zmieniła nasze pojmowanie konfliktu zbrojnego, które do tej pory było kategorią abstrakcyjną. Wyznaczały ją obrazy walk w odległych zakątkach świata. Wojna w Ukrainie zniszczyła fizyczny i emocjonalny dystans, dzielący nas od obcej kulturowo ofiary brutalnego konfliktu, rozgrywającego się tysiące kilometrów od naszych domów. W Ukraińcach, których prawie 2 miliony przybyło już do Polski,...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/02/fake-ge3c6c00ec_1280-1280x720.jpg

„Ludziom się zdaje, że historia dzieje się powoli, ale to nieprawda: historia dzieje się nagle.”  (Philip Roth „Amerykańska sielanka”, Kraków 2017)         Powstałe obecnie zagrożenia raczej dzielą niż łączą kontynent, pod znakiem zapytania stoi również państwo opiekuńcze wraz z jego służbą zdrowia i innymi służbami, w tym z zakresu bezpieczeństwa, nie przygotowanymi na taką formę...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/01/eye-3374462_1280-1-1199x720.jpg

Czy idea postępu człowieka wpisuje się w masońską idę postępu ludzkości? Transhumanizm to ruch intelektualny, kulturowy oraz polityczny postulujący możliwość i potrzebę (ale nie konieczność) wykorzystania nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń oraz poprawy kondycji ludzkiej. Jako osoba czynnie zajmująca się technologią, która wpisuje się w ruch transhumanizmu:...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/11/truth-166853_1280-1280x720.jpg

Słowo „fakt” pochodzi od łacińskiego facere, czyli „robić” lub „wydarzać się”. Najbardziej znanym filozofem, który przyznał ważną rolę w swoim systemie faktom był Ludwik Wittgenstein, który w Traktacie logiczno-filozoficznym napisał, że świat składa się z faktów. Odnosząc się z kolei do poglądów Kazimierza Twardowskiego można stwierdzić, że prawda, a przynajmniej jej cześć jest rodzajem poznania...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/09/statue-of-liberty-1210001_1280-1280x720.jpg

Termin „demokracja” wprowadzili greccy sofiści, a upowszechnił Demokryt z Abdery (ok.460–ok. 370 p.n.e.). Znaczenie owej idei to „władza ludu” ( demos – „lud”, kratos – „władza”). Demokracja ateńska rozwinięta w wielu państwach-miastach starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu zakładała bezpośredni udział we władzy wszystkich wolnych obywateli poprzez zgromadzenie na rynku miejskim – agorze, z prawem zabierania...