https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/01/eye-3374462_1280-1-1199x720.jpg

Czy idea postępu człowieka wpisuje się w masońską idę postępu ludzkości? Transhumanizm to ruch intelektualny, kulturowy oraz polityczny postulujący możliwość i potrzebę (ale nie konieczność) wykorzystania nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń oraz poprawy kondycji ludzkiej. Jako osoba czynnie zajmująca się technologią, która wpisuje się w ruch transhumanizmu:...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/11/truth-166853_1280-1280x720.jpg

Słowo „fakt” pochodzi od łacińskiego facere, czyli „robić” lub „wydarzać się”. Najbardziej znanym filozofem, który przyznał ważną rolę w swoim systemie faktom był Ludwik Wittgenstein, który w Traktacie logiczno-filozoficznym napisał, że świat składa się z faktów. Odnosząc się z kolei do poglądów Kazimierza Twardowskiego można stwierdzić, że prawda, a przynajmniej jej cześć jest rodzajem poznania...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/09/statue-of-liberty-1210001_1280-1280x720.jpg

Termin „demokracja” wprowadzili greccy sofiści, a upowszechnił Demokryt z Abdery (ok.460–ok. 370 p.n.e.). Znaczenie owej idei to „władza ludu” ( demos – „lud”, kratos – „władza”). Demokracja ateńska rozwinięta w wielu państwach-miastach starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu zakładała bezpośredni udział we władzy wszystkich wolnych obywateli poprzez zgromadzenie na rynku miejskim – agorze, z prawem zabierania...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/05/technology-5254039_1280-1-1280x720.jpg

Henry Kissinger porównał sztuczną inteligencję do wynalezienia druku. Podobnie jak maszyna Gutenberga zrewolucjonizowała sposób pozyskiwania wiedzy i stała się ważnym krokiem w nowożytnej historii, tak sztuczna inteligencja jest wynikiem trwającej wciąż rewolucji technologicznej. Jej skutki są trudne do przewidzenia, ale już teraz – czy jesteśmy tego świadomi czy nie – sztuczna inteligencja pozostaje obecna w większości...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/03/test-pattern-152459_1280-1280x720.png

Postprawda, czyli prawda tworzona przez emocje i osobiste przekonania, które są ważniejsze od faktów. Żyjemy w epoce, w której ludzie kierują się emocjami. Rozum odszedł na drugi plan. Warto się zastanowić: dlaczego tak jest? Dlaczego czasy, w których tytuł profesorski zapewniał społeczny podziw, a bycie człowiekiem nauki wiązało się z szacunkiem, minęły? Obserwując zachowania społeczne,...