https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/10/apocalypse-2570868_1280-1280x720.jpg

Jako wolnomularze budujemy swoją świątynię dla postępu ludzkości, biorąc pod uwagę, że globalne ocieplenie niesie ze sobą ryzyko zmierzchu cywilizacji, naszym obowiązkiem prima facie jest nie dopuścić do jego dalszego postępu. Prima facie znaczy „na pierwszy rzut oka”. To czy walka z globalnym ociepleniem jest obowiązkiem, który faktycznie ogólnie biorąc, powinniśmy realizować, zależy także od...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2018/09/post_07-1280x720.jpg

Życie może być rozpatrywane jako pewien proces biologiczny, innym razem jako określony dla danego czasu sposób myślenia czy postępowania. Kiedy indziej będziemy utożsamiać życie z istnieniem w jego metafizycznym wymiarze, jako zdumiewającą tajemnicę. Niezależnie od tych różnic w pojmowaniu samego słowa „życie”, Siostry i Bracia z poszczególnych warsztatów Federacji Polskiej DH, pochylając się nad tytułowym...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2019/11/center-for-the-arts-1903588_1920-1280x720.jpg

Najprostsza definicja języka mówi, że jest to „system znaków konwencjonalnych, fonicznych, służący do porozumiewania się o wszystkim”1. Podstawową jego funkcją jest to, że umożliwia nam komunikację. Nam wszystkim, niezależnie od tego ile mamy lat, jakie zajmujemy stanowisko, jakiej jesteśmy płci. Czy można używać tego narzędzia różnie? Oczywiście, że tak, bo mieszkańcy Podlasia będą mieli czasami...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2018/03/s_w_jewel_kneph.png

De la perpendiculaire au niveau ou un premier bilan de l’immense chemin qu’il me reste à faire. La perpendiculaire est un outil qui montre la verticale et le niveau un autre outil du maçon qui lui montre l’horizontal. Ce sont deux outils d’orientation qui nous permettent de savoir où nous en sommes et de nous...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2017/06/tempcyrk.png

Dzieje wolnomularstwa spekulatywnego pozostają poznawczo wieloaspektowe. Jego początki również wymykają się prostej klasyfikacji faktograficznej. Nie dziwi więc fakt, że badaniom nad masonerią towarzyszy nieustanne poczucie wielkiej tajemnicy. Przyjrzyjmy się tu w takim razie wybranym wątkom templariańsko-różokrzyżowym, które mogą okazać się bardzo pomocne w naszej próbie analitycznej rekonstrukcji procesu formowania się poszczególnych etapów historii Ars Regia. Jak podaje...