https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/10/mountain-gb0732c1b7_128021-1279x720.jpg

Równość to wielkie słowo. Równe prawa, równe obowiązki, równe przywileje. Idealnie wyważony balans, każdemu według zasług i potrzeb, parafrazując klasyka. Oczywiście byłoby tak, gdybyśmy żyli w świecie idealnym. W świecie ludzi cnotliwych, prawych, mądrych i niemających w sobie pierwiastka zepsucia. Jednak mamy to, co mamy i trzeba przyjąć to za fakt. Ani religie, ani ideologie,...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/08/garg-konwent-log.png

Z przyjemnością informujemy, iż podczas obrad XVI Konwentu Międzynarodowego naszego Zakonu w Zenicie Paryża, w dniu 19 maja 2022 r. E∴P∴, W∴D∴B∴ Jacek GARGAS został ponownie wybrany członkiem Rady Najwyższej na kolejną pięcioletnią kadencję 2022-2027. Tym samym W∴D∴B∴ Jacek GARGAS będzie kontynuował swoją misję jako Reprezentant Rady Najwyższej przy Federacji Polskiej, na urzędzie Namiestnika Wielkiego...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/06/Logo-DHI-2Juin2020-300pxq.png

W dniach 19-22.05.2022 roku Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski LE DROIT HUMAIN zorganizował swój XVI Konwent Międzynarodowy, wyjątkowe wydarzenie, odbywające się tradycyjnie w Zenicie Paryża co pięć lat. Wzięło w nim udział ponad 700 członków Zakonu z 64 krajów świata. Delegaci 24 federacji, 11 federacji pionierskich i 54 lóż pionierskich, ukonstytuowani jako zgromadzenie ustawodawcze, debatowali nad...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/03/heart-g1e438b557_1280-1280x720.jpg

Tragedia Ukrainy zmieniła nasze pojmowanie konfliktu zbrojnego, które do tej pory było kategorią abstrakcyjną. Wyznaczały ją obrazy walk w odległych zakątkach świata. Wojna w Ukrainie zniszczyła fizyczny i emocjonalny dystans, dzielący nas od obcej kulturowo ofiary brutalnego konfliktu, rozgrywającego się tysiące kilometrów od naszych domów. W Ukraińcach, których prawie 2 miliony przybyło już do Polski,...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2022/02/fake-ge3c6c00ec_1280-1280x720.jpg

„Ludziom się zdaje, że historia dzieje się powoli, ale to nieprawda: historia dzieje się nagle.”  (Philip Roth „Amerykańska sielanka”, Kraków 2017)         Powstałe obecnie zagrożenia raczej dzielą niż łączą kontynent, pod znakiem zapytania stoi również państwo opiekuńcze wraz z jego służbą zdrowia i innymi służbami, w tym z zakresu bezpieczeństwa, nie przygotowanymi na taką formę...