https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/11/truth-166853_1280-1280x720.jpg

Słowo „fakt” pochodzi od łacińskiego facere, czyli „robić” lub „wydarzać się”. Najbardziej znanym filozofem, który przyznał ważną rolę w swoim systemie faktom był Ludwik Wittgenstein, który w Traktacie logiczno-filozoficznym napisał, że świat składa się z faktów. Odnosząc się z kolei do poglądów Kazimierza Twardowskiego można stwierdzić, że prawda, a przynajmniej jej cześć jest rodzajem poznania...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2016/09/logoMMZW.png

W miniony weekend 23 i 24 października 2021 r. (Ery Pospolitej), wiele się działo w naszej Federacji. Przeprowadzono bowiem długo wyczekiwane ceremonie Zapalenia Świateł trzech nowych Warsztatów Niebieskich. Okres pandemii, lockdownu i obostrzeń sanitarnych nieco odroczył w czasie nasze plany, ale nie zahamował owocnych prac Braci i Sióstr.   Dlatego dopiero teraz możliwym stało się...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2016/09/logoMMZW.png

19 września 2021 roku Ery Pospolitej odbył się XXI Konwent Federacji Polskiej. Delegaci i Delegatki, reprezentujący wszystkie Warsztaty Federacji Polskiej, mieli okazję wysłuchać sprawozdań komisji: Regulaminowej, Technicznej, Historycznej i Międzynarodowej. W sytuacji zaostrzających się restrykcji sanitarnych, a nawet lockdownu i w jego konsekwencji, zawieszenia lożowych spotkań, funkcjonowanie naszej Federacji nie zostało odczuwalnie zakłócone. Ilość zgłoszeń...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/09/statue-of-liberty-1210001_1280-1280x720.jpg

Termin „demokracja” wprowadzili greccy sofiści, a upowszechnił Demokryt z Abdery (ok.460–ok. 370 p.n.e.). Znaczenie owej idei to „władza ludu” ( demos – „lud”, kratos – „władza”). Demokracja ateńska rozwinięta w wielu państwach-miastach starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu zakładała bezpośredni udział we władzy wszystkich wolnych obywateli poprzez zgromadzenie na rynku miejskim – agorze, z prawem zabierania...

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/05/technology-5254039_1280-1-1280x720.jpg

Henry Kissinger porównał sztuczną inteligencję do wynalezienia druku. Podobnie jak maszyna Gutenberga zrewolucjonizowała sposób pozyskiwania wiedzy i stała się ważnym krokiem w nowożytnej historii, tak sztuczna inteligencja jest wynikiem trwającej wciąż rewolucji technologicznej. Jej skutki są trudne do przewidzenia, ale już teraz – czy jesteśmy tego świadomi czy nie – sztuczna inteligencja pozostaje obecna w większości...