Braterstwo Pod Wawelem
Kraków

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/bpw-1.jpg

Szanowna Loża „Braterstwo Pod Wawelem” na Wschodzie Krakowa

Loża powstała z przekształcenia Trójkąta wolnomularskiego, który został utworzony w październiku 2005 r. pod auspicjami Szanownej Loży „Orzeł Biały” na Wschodzie Katowic, w której to pracowało wiele Sióstr i Braci z Krakowa i okolic.

Bardzo szybko, bo już 28.05.2006 r. Rada Najwyższa Zakonu nadała Chartię suwerennej Szanownej Loży „Braterstwo pod Wawelem” na Wschodzie Krakowa. W uroczystościach zapelenia świateł, które odbyło się dnia 2.09.2006 roku uczestniczyli Wielki Mistrz i Wielki Mówca Zakonu oraz delegacje wielu Dostojników z m.in. z Bułgarii, Węgier i Czech.

Prace loży odbywają się w trzecią sobotę o godz.11.00 i pierwszy czwartek o godz.17.00.

Kontakt

Dołącz do nas