Loże błękitne to komórki Wolnomularstwa, pracujące w stopniach 1 do 3, charakterystyczne dla wszystkich jego nurtów i odłamów. Loże błękitne pracują w stopniach – Ucznia, Czeladnika i Mistrza. Symbolika lóż błękitnych nawiązuje do tradycji Świątyni Salomona, której symbolicznym budowaniem zajmują się Wolnomularze na całym świecie. Pracom loży błękitnej przewodniczy prezydent loży, zwany Czcigodnym Mistrzem, wspierany przez kolegium oficerskie. Liczebność loży nie przekracza zazwyczaj 30-50 osób, choć w krajach, w których Wolnomularstwo jest znacznie bardziej rozpowszechnione (Francja, Wielka Brytania, USA) niż w Polsce, zdarzają się loże liczniejsze. W naszej Federacji loże spotykają się 1-2 razy w miesiącu w ściśle określone dni. Każdy Wolnomularz musi należeć do przynajmniej jednej loży błękitnej. W zależności od liczby Wolnomularzy, w danym mieście może pracować równocześnie nieograniczona liczba lóż błękitnych. Stopień Mistrza Masońskiego w Loży błękitnej jest najwyższym stopniem symbolicznym Wolnomularstwa, jednak, w zależności od rytu, w którym pracuje dana obediencja (w przypadku Le Droit Humain jest to Ryt Szkocki Dawny i Uznany), może na zasadach pełnej dobrowolności rozwijać swą wiedzę w systemie dodatkowych stopni wyższych, swoistym systemie „wolnomularskich studiów podyplomowych”.