Wanda Dynowska
Wrocław

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/11/dynowska250.jpg

Szanowna Loża „Wanda Dynowska” na Wschodzie Wrocławia

Szesnastu wolnomularzy z Federacji, zebranych dnia 8 października 2020 r. w Katowicach, działając w oparciu o zapisy Konstytucji Międzynarodowej oraz Regulaminów Ogólnych Federacji Polskiej, postanowiło założyć Trójkąt wolnomularski na Wschodzie Wrocławia. Trójkąt otrzymał miano „Wanda Dynowska” (1888–1971) na cześć polskiej pisarki, tłumaczki i działaczki społecznej. W maju 2021 roku decyzją Rady Najwyższej powołana została Szanowna Loża „Wanda Dynowska” na Wschodzie Wrocławia.

Wybór patronki wynika z chęci upamiętnienia jej jako współzałożycielki przedwojennej Federacji Polskiej Le Droit Humain, do której została przyjęta w 1924 roku. Jej życie jak i dorobek zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej myśli filozoficznej i teozoficznej.

Posiedzenia Loży odbywają się w trzecią sobotę każdego miesiąca.

Kontakt

Dołącz do nas