Pod Trzema Basztami
Poznań

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2021/11/Logo_PTB_250.png

Szanowna Loża „Pod Trzema Basztami” na Wschodzie Poznania

Trójkąt noszący miano «Pod Trzema Basztami» ukonstytuowany na Wschodzie Poznania został powołany przez dziewięciu wolnomularzy z naszej Federacji. Stało się to pod auspicjami Szanownej Loży « Konstytucja 3 Maja » na posiedzeniu założycielskim w dniu 6 marca 2020 r.

W maju 2021 roku decyzją Rady Najwyższej powołana została Szanowna Loża „Pod Trzema Basztami” na Wschodzie Poznania.

Miano Loży nawiązuje do herbu miasta, który w podobnym kształcie, ukazującym trzy białe baszty, przedstawiany był już w połowie XIV wieku.

Celem Loży jest umożliwienie rozwoju duchowego, moralnego i intelektualnego członkom Federacji zamieszkałym w stolicy Wielkopolski i okolicach, bądź chcących dojeżdżać do niej na Prace.

Posiedzenia Loży odbywają się w czwartą sobotę każdego miesiąca.

Kontakt

Dołącz do nas