Janusz Korczak
Łódź

Szanowna Loża „Janusz Korczak” na Wschodzie Łodzi

Trójkąt Janusz Korczak, powstały w 2017 roku, był pierwszą po 1989 roku i jak dotąd jedyną komórka wolnomularska funkcjonująca w Łodzi. W maju 2021 roku Rada Najwyższa nadała Szanownej Loży „Janusz Korczak” chartię konstytutywną. Za patrona wybrany został wolnomularz z międzywojennego „Le Droit Humain”, wybitny pedagog i społecznik, a przy tym troskliwy człowiek.

Posiedzenia Loży odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

Kontakt

Dołącz do nas