Inka Nowotna - Trójkąt Konsystorza
Warszawa

Trójkąt Konsystorza „Inka Nowotna” w Obozie Warszawy

Na swoim uroczystym posiedzeniu w dniu 24.05.2017 r. Rada Najwyższa, Dekretem, ustanowiła Trójkąt Konsystorza «Inka Nowotna» w Obozie Warszawy. Stało się to na wniosek Reprezentanta Rady Najwyższej przy Federacji Polskiej. Trójkąt został ukonstytuowany przez czterech wolnomularzy będących w stopniach 32 i 33.

Patronem Trójkąta jest Józefina Nowotna-Lachowicka-Czechowicz, zmarła w 2006 roku, wolnomularz 33 stopnia, polska politolog, działaczka ruchu emigracyjnego. W czasie II wojny światowej była zaangażowana w działalność ruchu oporu, używała pseudonimu Inka.

Posiedzenia Trójkąta odbywają się w 31 jak i 32 stopniu dwa razy w roku.

Kontakt