Loże wyższych stopni skupiają Wolnomularzy w stopniach od 4 do 33. W Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, w którym pracuje Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „Le Droit Humain” dzielą się na Warsztaty: Loże Doskonałości pracujące w stopniach od 4 do 14, Kapituły od 15 do 18 stopnia, Areopagi od 19 do 30 stopnia, wreszcie Konsystoria pracujące w stopniach 31 i 32. W stopniu 33 pracuje Rada Najwyższa Zakonu posiadająca swoją siedzibę w Zenicie Paryża. Przejście do wyższych stopni wtajemniczenia to proces długotrwały, uzależniony głównie od aktywności i wiedzy Wolnomularza. Uzyskanie najwyższych stopni trwa kilkanaście lat i każdorazowo poprzedzane jest licznymi sprawdzianami wiedzy wolnomularskiej. Każdy uzyskany stopień wieńczony jest odpowiednią ceremonią podniesienia.