Orzeł Czarny i Biały - Areopag
Warszawa

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/orzelczib.png

Wzniosły Areopag „Orzeł Czarny i Biały” w Obozie Warszawy

27 kwietnia 2013 roku „Le Droit Humain” w Polsce zapaliło w Obozie Warszawy światła Areopagu „Orzeł Czarny i Biały”.

Zapalenia świateł dokonała Wielce Dostojna Siostra Yvette RAMON – Wielce Potężny Suwerenny Wielki Komandor – Wielki Mistrz Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” w towarzystwie Wielce Dostojnego Brata Klaus’a FROZEN – Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora – Zastępcę Wielkiego Mistrza Zakonu oraz Wielce Dostojnego Brata Alan’a SEDE – Wielkiego Skarbnika Rady Najwyższej.

Towarzyszyła im również delegacja Braci i Sióstr w stopniach od 30 do 33 Federacji francuskiej, szwajcarskiej, greckiej oraz austriackiej, którzy przyjechali do Warszawy, aby uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, które rozpoczęło nowy etap, niezbędny dla dalszego rozwoju wolnomularzy „Le Droit Humain” w Polsce.

Wzniosły Areopag „Orzeł Czarny i Biały” pracuje w stopniach od 19 do 30.

Kontakt