Świetlisty Krąg - Loża Doskonałości
Katowice

https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/04/sk.png

Szanowna Loża Doskonałości „Świetlisty Krąg” na Wschodzie Katowic

Ceremonia Zapalenia Świateł Szanownej Loży „Świetlisty Krąg” na Wschodzie Katowic odbyła się w dniu 11 marca 2017 roku.

„Świetlisty Krąg” jest pierwszą na Śląsku Lożą Doskonałości (pracującą w stopniach od 4 do 14).

W nazwie „Świetlisty Krąg”, nadanej warsztatowi, członkowie-założyciele zawarli szczytne cele i zadania, które przed sobą postawili. Oznacza ona, że będą pracować bez wytchnienia i wytrwale dążyć do Światła. Będą jednoczyć Siostry i Braci w poszukiwaniu Prawdy i wspomagać ich wysiłki dla realizacji ideałów wolności, tolerancji i braterstwa. Będą też swoją pracą poszerzać „braterski krąg”, z którego Światło będzie promieniowało na Ziemię Śląską, stwarzając lepsze warunki dla postępu inicjacyjnego Sióstr i Braci zrzeszonych w lożach na południu Polski.

Prace odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10:00.

Kontakt