https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2019/10/konwent.png

28 września 2019 roku E:.P:. w Warszawie obradował XIX Konwent Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”. W obecności Wielce Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora, Wielkiego Mistrza Zakonu W:.D:.B:. Daniela Bolensa, członka Rady Najwyższej W:.D:.B:. Alaina Sede oraz Wielce Potężnego Wielkiego Komandora Federacji Polskiej W:.D:.B:. Jacka Gargasa delegaci wszystkich lóż błękitnych i warsztatów wyższych...