AktualnościXIX Konwent Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”

2 października 2019
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2019/10/konwent.png

28 września 2019 roku E:.P:. w Warszawie obradował XIX Konwent Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”. W obecności Wielce Potężnego Suwerennego Wielkiego Komandora, Wielkiego Mistrza Zakonu W:.D:.B:. Daniela Bolensa, członka Rady Najwyższej W:.D:.B:. Alaina Sede oraz Wielce Potężnego Wielkiego Komandora Federacji Polskiej W:.D:.B:. Jacka Gargasa delegaci wszystkich lóż błękitnych i warsztatów wyższych stopni dokonali podsumowania minionego roku wolnomularskiego, wybrali nowe władze Federacji i przyjęli plany działań na przyszłość. W wystąpieniach podkreślano dobry stan organizacji a także perspektywy rozwoju, wynikające z rosnącego w naszym społeczeństwie zainteresowania ideami Sztuki Królewskiej.

„To właśnie dlatego Wielce Dostojny Brat Alain Sede i ja osobiście, przyjechaliśmy do Was i chcieliśmy to podkreślić i docenić. Chcemy Was zapewnić o naszym całkowitym zaufaniu. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie za każdym razem, gdy o nie poprosicie” – mówił do swych polskich Sióstr i Braci Wielki Mistrz, W:.D:.B:. Daniel Bolens. I rzeczywiście – obecność dygnitarza kierującego całym Zakonem nie jest rzeczą częstą na Konwentach federacji krajowych, poza tymi największymi.

Konwent udzielił wotum zaufania dotychczasowej Radzie Federacji, ale w związku z dymisjami niektórych jej członków (wynikłymi z przyczyn osobistych i zawodowych) dokonał następnie stosownych zmian w jej składzie. Prezydentem Rady będzie nadal D:.B:. Witold Marzec, pozostałe funkcje będą natomiast sprawować: Wiceprezydenta – Sz:.B:. Paweł Orkowski, Wielkiego Mówcy – Sz:.B:. Michał Siedlecki, Wielkiego Skarbnika – Sz:.S:. Ewa Dyrszka i Wielkiego Sekretarza – Sz:.B:. Marcin Męcina.

Konwent przyjął prezentowane przez Wielkiego Mówcę teksty opracowań tematów rocznych: „Matematyka w symbolice wolnomularskiej” oraz „Czy sztuczna inteligencja stanowi dla nas szansę, czy zagrożenie?”. W nadchodzącym roku Siostry i Bracia pochylą się nad kolejnymi zagadnieniami – dotyczącymi ekologicznych zagrożeń dla naszej cywilizacji oraz symbolicznych aspektów czasu.

W uroczystym podsumowaniu i zamknięciu obrad Konwentu wzięły udział delegacje Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiego Wschodu Polski oraz polskich lóż należących do struktur Wielkiej Żeńskiej Loży Francji i Wielkiego Wschodu Francji. Odczytano też listy z gratulacjami i pozdrowieniami, między innymi od Suwerennego Wielkiego Komandora Rady Najwyższej 33. i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego dla Polski i Krajów Bałtyckich, który z powodów losowych nie mógł być obecny osobiście.

„Wolnomularze w Droit Humain są ożywieni płomieniem jedności, chętni do szukania, rozumowania i działania. Nasze marzenie o ludzkości zorganizowanej w wolne i braterskie społeczeństwa musi bardziej niż kiedykolwiek odzyskać siłę i wigor. W niektórych momentach właśnie tutaj nie można z niczego zrezygnować. Nie powinniśmy też zostawiać na poboczu wszystkiego, co prowadzi nas do myślenia o społeczeństwie takim, jakim nie jest, a także o przyszłych projektach” – apelował w swym końcowym przemówieniu Wielki Komandor Federacji Polskiej, W:.D:.B:. Jacek Gargas.

Pracowity dzień Siostry i Bracia zwieńczyli Agapą z kieliszkiem wina i braterskimi rozmowami w już nieformalnej atmosferze.

Gdy delegaci na Konwent rozjechali się do domów, najwyżsi dostojnicy Zakonu i Federacji nadal nie próżnowali. Już następnego dnia w warszawskiej Świątyni odbyło się spotkanie Wielkiego Mistrza Zakonu W:.D:.B:. Daniela Bolensa i reprezentanta Rady Najwyższej W:.D:.B:. Alaina Sede, w obecności Wielkiego Komandora Federacji Polskiej W:.D:.B:. Jacka Gargasa, z członkami nowej Rady Federacji Polskiej. Przedstawiciele władz międzynarodowych pogratulowali nowo wyłonionej Radzie energii i zapału w tworzeniu krajowych struktur masonerii, docenili wkład wszystkich Sióstr i Braci zaangażowanych w przygotowanie XIX Konwentu Federacji Polskiej oraz złożyli im życzenia dalszych sukcesów na niwie wolnomularskiej. Rozmawiano też o roli Sztuki Królewskiej w krzewieniu wolności, równości między ludźmi i braterstwa, o wyzwaniach stojących przed Zakonem w dynamicznie zmieniającym się świecie, a także o nowych możliwościach współpracy pomiędzy strukturami wolnomularskimi w różnych krajach, zgodnie z naszym międzynarodowym charakterem.

Jak stwierdził Wielki Mistrz, zwracając się do swoich Sióstr i Braci z Polski, „sąsiednie federacje, fińska i skandynawska, są gotowe do zacieśnienia więzi z wami, aby rozwijać wymianę i – dlaczego nie? – tworzyć wspólne projekty. (…). Federacja Polska z pewnością ma do odegrania rolę we wspieraniu lóż pionierskich w krajach sąsiednich, na Ukrainie, w Słowacji i w Czechach. Pamiętajmy, że internacjonalizm Le Droit Humain jest nie tylko faktem, ale przede wszystkim musi być stanem umysłu”.

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]